Out-of-the-box
Supremely flexible
Covers all types of assets
Unmatched ROI

EAM-underhållssystem

Vi erbjuder det mest flexibla cloud-baserade underhållssystemet (EAM – Enterprise Asset Management) för alla typer av tillgångar, och dessutom är det skalbart och enkelt att använda på alla enheter. Vår mjukvara gör det möjligt för våra kunder att optimera driftstiden, maximera tillgänglighet och säkerställa en säker arbetsmiljö. Våra kunder upplever en bra avkastning tack vare snabba implementeringsprocesser, integrationer och applikationshantering.

Komplett mjukvara för underhållssystem

Underhållssystemet Ultimo EAM har ett brett utbud av funktioner för underhåll, säkerhet (EHS), medicinska tillgångar, infrastrukturtillgångar och IT-servicehantering. Ultimo EAM-plattformen med dess olika utgåvor kan användas både som ett “klassiskt” CMMS (underhållssystem) och som ett omfattande EAM-system. Kort sagt, med ett underhållssystem tar du hand om hantering och underhåll av dina tillgångar. Med ett EAM-system tar du ytterligare några steg genom att få kontroll över hela livscykeln och integration med andra system/processer

Underhållssystem

Uppnå dina mål med EAM

I mer än 30 år har vi utvecklat mjukvara för hantering av alla typer av tillgångar och faciliteter. Våra kunder, som vanligtvis verkar i branscher som tillverkning, farmaceutisk industri, logistik, civil och offentlig infrastruktur, upplever många fördelar med hjälp av vår mjukvara.

Vår mjukvara kan enkelt kopplas till andra applikationer som Enterprise Resource Planning (ERP), Asset Performance Management, Track & Trace, Internet of Things och Augmented Reality. Tack vare vår expertis inom processoptimering och vårt samarbete med våra kunder säkerställer vi att våra implementeringar ger framgång som är hållbar. Vi är marknadsledande inom många segment i nordvästra Europa, och vi har mer än 2 000 kunder i 42 länder världen över.

Vad är underhållssystem eller EAM-mjukvara?

Ett underhållssystem (EAM) hjälper företag att hantera sina fysiska tillgångar både inom och utanför organisationen. Naturligtvis är dessa tillgångar mycket värdefulla. Detta innebär att underhållssystem (EAM) är något som bör tas på allvar av alla intressenter, särskilt styrelsen. Med ett EAM-system kan underhållsavdelningar förbättra användningen och prestandan hos tillgångar, hålla koll på underhållskostnaderna och förlänga livslängden för installationer.

Vilka är fördelarna med underhållssystem (EAM)?

  • Öka driftstiden för dina anläggningar. Planera dina underhållsaktiviteter på ett metodiskt sätt, utför förebyggande underhåll i tid och använd de senaste smarta teknikerna för att möjliggöra förebyggande underhåll.
  • Hantera livslängden på dina anläggningar. Dina anläggningar utgör ett stort värde. Därför bör du proaktivt optimera hela deras livscykel. Så att du kan maximera avkastningen för dina tillgångar på ett ansvarsfullt och säkert sätt.
  • Öka säkerheten på arbetsplatsen. Arbete måste utföras säkert vid underhållsarbete. Med mjukvaran för underhållssystem (EAM) kan du samordna din HSE-policy med arbetstillstånd, LOTO (Lock Out, Tag Out) och incidenthantering. På detta sätt kan du bättre följa viktiga lagar och förordningar.
  • Hantera dina underhållskostnader. Med ett underhållssystem kan du hålla koll på kostnaderna och dina underhållsbudgetar. Med mobilt arbete ökar du effektiviteten och sänker kostnaderna ännu mer.

Varför välja Ultimos program för underhållssystem?

  • Kraftfull out-of-the-box-mjukvara med fördefinierade branschspecifika lösningar. Avancerad mjukvara som också är flexibel och kan anpassas efter dina önskemål. Det är där Ultimo underhållssystem är starkast.
  • För att öka produktiviteten kan vår användarvänliga mjukvara för underhållssystem användas på en desktop, tablet och smartphone.
  • Ultimos mjukvara för underhållssystem säkrar ett flexibelt och integrerat system. Ett system som kan växa med din organisation och dina behov. Allt i linje med organisationens storlek, mognad och budget. En översikt över totala ägandekostnader tack vare snabba implementeringsprocesser, integrationer och applikationshantering.
  • Över 2 000 kunder i flera länder och regioner över hela världen åtnjuter fördelarna med programvaran varje dag. Ultimo EAM underhållssystem är exceptionellt väl representerat inom tillverknings-, logistik-, sjukvårds- och infrastruktursektorerna.

Se viktiga tecken. Vidta viktiga åtgärder.

Ultimo underhållssystem hjälper dig att fatta beslut baserade på fakta och hantera alla dina processer på bästa möjliga sätt utifrån korrekt information. Du vidtar åtgärder där du vill. Du bestämmer vad som händer med informationen du har till ditt förfogande. Så, Ultimo ser till att du också har all tänkbar data till ditt förfogande, i en användarvänlig plattform. Oavsett vilken KPI du använder, ger Ultimo dig rätt data. Så att du kan agera på rätt sätt.

companies
choosing
Ultimo

Editions

We offer a subscription plan that meets your needs. With predefined industry solutions, we guarantee a best-practice solution for your industry. Out-of-the-Box, yet extremely flexible. Experience an unmatched ROI through quick implementations, seamless integrations and self-service application management.

Professional
Price on request
For organisations that want to benefit from a complete out-of-the-box solution for EAM. Industry-specific solutions for Technical Asset Management and Medical Asset Management are also available.
Editions
Enterprise
Price on request
For large organisations that want to have the complete platform at their disposal to leverage the maximum benefits from Ultimo. No compromises, everything included and complete!
Editions

Read more about Ultimo Enterprise Asset Management

Recent blog posts

Happy to help you at any time
Jeremiah Woodford VP Sales Americas
jeremiah.woodford@ultimo.com