Användningsklart
Extremt flexibelt
Passar för alla tillgångar
Oöverträffad ROI

Moduler

EAM Moduler och funktioner

Avtalshantering
Spara och undvik onödiga kostnader.
Byten
Förutse och planera byten.
CAD Integration
Öka effektiviteten med hjälp av CAD-integration.
E-postimport
Skicka meddelanden via e-post.
Energy Management
From insight into the energy consumption to a more sustainable business.
Fastighetsförvaltning
Insikt i din fastighetsdata, grunden för mer.
Långsiktig tillgångsplanering
Beskrivning: Länken mellan underhåll, produktion och ekonomi.
Periodiskt underhåll
Optimera prestanda för dina tillgångar med prediktivt och riskbaserat underhåll.
Planering av stopp
Enkel planering, förflyttning och ändring av aktiviteter.
Self-Service
I vissa fall behöver du inte längre skapa ett meddelande.
Smart Images
Lägg till intelligens i dina bilder av tillgångar eller rum.
Stock Management and Purchase
Prevent out-of-stock situations by keeping a minimal stock.
Tillgångsförvaltning
Beskrivning: Grunden för en välfungerande underhållsorganisation.
Ultimo Go
Arbeta så effektivt som möjligt på din enhet.
Utvärderingar
Bedöm och utvärdera leverantörer och/eller avtal.

HSE-svit

Ändringshantering
Utforma processen för ändringshantering på ett strukturerat och effektivt sätt.
HSE-incidenthantering
Undvik stora risker med HSE-incidenthantering.
Lockout Tagout
Förhindra olyckor vid underhållsarbete.
Produktunderlag
Motivera val vid inköp.
Programvara för arbetstillstånd
Integration mellan arbetsorder och arbetstillstånd.
Skiftöverlämning
Underlätta kommunikationen mellan operatörer och underhåll.

Business Information

Instrumentpaneler/Rapporter
Direkt tillgång till viktig information.

Business Integration

Streckkodsläsare
Enkla och snabba registreringar.
Testutrustning
Enkel efterlevnad av säkerhetsföreskrifter.

Ultimo Configuration Tool

Ultimo Configuration Tool
Ultimo kan anpassas till dina unika affärsprocesser

Internationalisering

Flera språk
Arbeta med flera verksamhetsplatser på olika språk.
Flera tidszoner
Arbeta med flera verksamhetsplatser i olika tidszoner.
Flera valutor
Arbeta med flera verksamhetsplatser i egen valuta.

Begär en demo