Användningsklart
Extremt flexibelt
Passar för alla tillgångar
Oöverträffad ROI

EAM Tillväxtmodell

EAM Tillväxtmodell är ett verktyg som visar tillväxtmöjligheterna för optimalt fungerande organisationer för tillgångsförvaltning. Modellen visar hur man når en större EAM-mognad genom att utvecklas från en enhet som bedriver reaktiv underhållsförvaltning till en förutsägbar och kostnadseffektiv organisation för tillgångsförvaltning, som också erbjuder HSE- och driftsrelaterad support.

EAM Tillväxtmodell

Vägledning för din Ultimo implementering

Modellen visar tydligt i vilken ordning Ultimo ska rullas ut och fokuserar på de aspekter som ger mest mervärde i varje fas. Den kan användas för att fokusera på och fastställa kundens målsättning vid försäljningsprocessen eller när implementeringen av Ultimo påbörjas. Den kan också vara en ”ögonöppnare” för kunder som vill ha allt med en gång, och ett sätt att visa att man måste börja med grunderna om man vill nå en hög och gedigen EAM-mognad.

Denna modell är sammanställd ur mjukvaruleverantörens perspektiv. De ämnen som visas utgår ifrån Ultimos funktionaliteter, vilket betyder att modellen perfekt ansluter till aktuella och potentiella Ultimo-kunder.

Gå till nästa nivå

Till vänster i figuren visas den kompetens som medarbetare inom tillgångsförvaltning måste förfoga över för att lyfta organisationen till en högre nivå. Detta visar att medarbetarnas kompetens är avgörande för tillväxten.

Fältet nedtill visar de viktigaste fördelarna med ett effektivt implementerat EAM-system och betonar vikten av en gedigen implementerings- och installationsprocess när åtgärderna börjar ge konkreta resultat.

Vi står till din tjänst
Freddy Vos VP International Sales
freddy.vos@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Begär en demo