Användningsklart
Extremt flexibelt
Passar för alla tillgångar
Oöverträffad ROI

Miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning

Förutom att utveckla, sälja och stödja affärsmjukvara som hjälper användare att öka sin organisations hållbarhet tar vi ansvar för hur vår verksamhet påverkar människor och miljö.

Miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning

Sträva efter den bästa balansen

Ultimo and MVO

I varje beslut vi fattar strävar vi efter den bästa balansen mellan ekonomiska, ekologiska och sociala värden. I vårt sätt att arbeta, inklusive våra rekryterings- och introduktionsprocesser, lägger vi stor vikt vid köns- och mångfaldsinkludering, och vid våra kärnvärden av samarbete och respekt. Vi har också noggrant definierat vår policy för kompensation och förmåner och anpassat våra riktlinjer till våra kärnvärden. Vår organisation prioriterar medarbetares välbefinnande och psykiska hälsa. Vår sjukfrånvaro minskade till 1,95 % 2021 (-1,65 %).

Vi samarbetar nära Ultimo-ambassadörer, en grupp Ultimo-anställda från alla avdelningar och regioner, för att skapa en positiv arbetsmiljö. Ett bra exempel är införandet av distans- och hybridarbete, vilket i hög grad har bidragit till att behålla och tillfredsställa personal. Det har också gjort det möjligt för oss att minska vårt koldioxidavtryck. För att ytterligare optimera vårt hållbarhetsarbete har vi investerat i vårt huvudkontor för att säkerställa att det behåller energiklass A.

Nyligen blev Ultimo Software Solutions en av grundarna av WoodYouCare. Som en del av detta partnerskap planterade WoodYouCare cirka 1 000 träd i Indien på uppdrag av Ultimo.

Ge största möjliga uppmärksamhet åt datasäkerheten

Vi valde Microsoft Azure som vår molnplattform. En nyligen genomförd studie visar att Microsofts moln är 93 procent mer energieffektivt och 98 procent mer koldioxideffektivt än lokala lösningar. Microsoft planerar att ställa om till ett 100-procentigt utbud av förnybar energi till 2025 och vidtar åtgärder för att ta bort mer kol än man släpper ut till 2030. Naturligtvis lägger vi största vikt vid datasäkerhet för våra kunder och oss själva, vilket understryks av våra ISO-certifikat 27001 och 9001.

Flera välgörenhetsprojekt

Vi stödjer den nederländska välgörenhetsorganisationen Gered Gereedschap (Sparade verktyg) med ett löpande ekonomiskt bidrag. För närvarande går våra donationer till Pioneer Technical Institute, ett långsiktigt projekt i Uganda som levererar renoverade verktyg och maskiner för användning inom utbildning. Ewout Noordermeer, CMO, sade: ”Vi har som uppdrag att göra kunderna mer produktiva, säkrare och gladare och hjälpa dem att utföra sitt jobb med ett leende på läpparna. På sätt och vis gäller detta även Gered Gereedschap. Vi hjälper människor i utvecklingsländer genom att förse dem med välfungerande kvalitetsverktyg som hjälper dem att bygga en självständig försörjning och chansen till en lycklig framtid. Det är något vi är väldigt glada över att kunna bidra med.”

Utöver det finansierar vi välgörenhetsprojekt som föreslås av anställda, i samarbete med Ultimo-ambassadörerna. 2021 donerade vi också till UNICEF Plastic Bricks-projektet i Elfenbenskusten. Landet har ett allvarligt avfallsproblem: Varje dag hamnar över 288 000 kilo plast från Abidjan, den största staden, på avfallsdeponier och soptippar i de omgivande fattigare samhällena. Bara 5 procent av denna plast säljs för återvinning. Samtidigt kan 1,6 miljoner barn i landet inte gå i skolan, delvis på grund av bristen på tillgängliga klassrum. Med projektet Plastic Bricks använder UNICEF detta problem som mål genom att återvinna plasten från avfallsdeponier till byggmaterial för klassrum.

 

 

 

Vi står till din tjänst
Freddy Vos VP International Sales
freddy.vos@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Begär en demo