Användningsklart
Extremt flexibelt
Passar för alla tillgångar
Oöverträffad ROI

Fallstudier

Vem kan bättre berätta för våra kunder vad EAM från Ultimo levererar än våra kunder själva? Vi har över 2 000 kunder som är verksamma över hela världen inom industri, logistik, hälsovård, infrastruktur och allmännyttiga tjänster. Vi är stolta över att de uppnår betydande resultat med Ultimo. Läser du vidare?

Ultimo at Agristo: revolutionising the maintenance operation
Innehåller video
Agristo
 • 5% increase in uptime.
 • One, simple-to-use EAM system used across all sites.
 • A clear set of maintenance data to use to benchmark progress.
 • A solution Agristo can easily customise to its needs.
BASF
 • An ROI of about 2 years
 • Considerable time saved in work preparation
 • More efficient execution of maintenance
 • Interface with Viewport to find info quickly
BEWI RAW
 • Tydlig planering av kritiska underhållsjobb
 • All dokumentation finns på en och samma plats
 • En användarvänlig lösning som inte kräver hög datakunskap
 • En enkel översikt över dagliga underhållsjobb
Freiberger
 • Bättre förmedling av underhållsavdelningens resultat.
 • Aktiviteter registreras bättre.
 • Insikterna ökar kontinuerligt.
 • Spara 10 % på underhållskostnader.
Innehåller video
Hutchison Ports ECT Rotterdam
 • Underhållsförvaltning och lagerhantering är helt integrerade.
 • En lösning som innehåller önskad ledningsinformation.
 • Robust länk till Oracles affärssystem för finansiell data.
 • Avkastning på investeringen inom 2 år.
Ultimo at Kisuma Chemicals: Reducing the downtime by 40%
Innehåller video
Kisuma Chemicals
 • 40 % mindre stillestånd på grund av genomtänkt FMECA-försäkran
 • Säkerheten har tagits till nästa nivå.
 • Produktion, underhåll och säkerhet talar samma språk.
 • Stora effektivitetsvinster tack vare omfattande digitalisering.
Innehåller video
London Gatwick
 • 25 % effektivitetsvinst
 • Produktiviteten har ökat
 • Fatta rätt beslut för att maximera tillgångens värde
 • Den administrativa bördan har minskat
Orkla
 • Optimerad underhållshantering.
 • Pålitlig support med personlig kontakt.
 • Förbättrad kostnadskontroll.
Ravago profiteert van inzet Ultimo in de Cloud
Innehåller video
Ravago
 • Ett standardiserat arbetssätt, vilket är helt avgörande för att programmet Operational Excellence ska fungera
 • Bättre åtkomst till tillgångar och en säker arbetsplats
 • Bättre kostnadshantering, både Opex och Capex
Rockfon Chicago
 • Better communication between teams
 • All critical data instantly available in digital form
 • Risk of human error in maintenance tasks minimized
 • Improved safety across the facility
Teekanne
 • Digitising maintenance management.
 • Mobile working – on the tablet and at the machine.
 • Better data about maintenance and repairs – and thus optimising the availability of the equipment.
 • ISO- and IFS-compliant documentation.
Total Ertvelde
 • Optimal effektivitet tack vare integration av underhåll och HSE
 • Mer insikt i osäkra situationer och uppföljning av dem
 • Kunna följa lagar och förordningar inom området HSE
Van Moer Logistics
 • En plattform för underhåll och vagnpark
 • Olika rapporter hjälper till att förbättra
 • Tidsbesparing tack vare gränssnittet med Navision
 • Mer insikt i arbetstider och vagnparkens skick