Användningsklart
Extremt flexibelt
Passar för alla tillgångar
Oöverträffad ROI

Utvärderingar

Med utvärderingsfunktionen kan du utvärdera alla leverantörer och avtal på ett enkelt och strukturerat sätt. Utvärderingarna hjälper dig också att uppfylla de krav som ställs av standarder eller kvalitetssystem som ISO 9001.

PROGRAMVARA

Bedöm och utvärdera leverantörer och/eller avtal

Två moduler finns tillgängliga i Ultimo för att genomföra utvärderingar. Dessa moduler säljs separat. Det är Leverantörsbedömning och Avtalsutvärdering. De innehåller i princip samma funktioner, men som namnen antyder fokuserar den ena modulen på leverantörsbedömning och den andra på avtalsutvärdering. 

Modulerna har utvecklats i samarbete med en Ultimo-kundpanel, bestående av: Kisuma Chemicals, Maasstad Ziekenhuis, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Walibi Holland, Ziekenhuisgroep Twente och UMC Utrecht. Eftersom vår egen organisation också vill använda modulen var Ultimo också representerat i panelen. 

Vilka möjligheter ger denna funktion?

  • Hjälp med att slå samman och analysera recensioner. 
  • Hjälp med att registrera och följa upp definierade åtgärdspunkter. 
  • Begränsa riskerna för organisationen. 
TILLVAL

Leverantörsbedömning

Med leverantörsbedömning kan du regelbundet utvärdera dina huvudleverantörer på ett praktiskt sätt. Med hjälp av mallar som du kan definiera, kan du enkelt presentera rätt uppsättning frågor gång på gång för flera personer som kan tilldela sina poäng digitalt. Hjälp erbjuds också med analys av resultaten samt registrering och övervakning av förbättringsåtgärder. 

Utöver den regelbundna bedömningen går det att göra en första bedömning innan den första beställningen skickas till en leverantör. Enstaka bedömningar kan också göras, till exempel inom ramen för ett projekt. Leverantörsbedömningarna hjälper dig att minska riskerna för organisationen och att uppfylla de krav som ställs av standarder eller kvalitetssystem som ISO 9001. 

TILLVAL

Avtalsutvärdering

Med avtalsutvärdering kan du regelbundet utvärdera dina huvudleverantörer på ett praktiskt sätt. Innan avtal förnyas kan du använda mallar som du definierar själv, för att visa en uppsättning frågor för kollegor som är involverade i avtalshantering. Flera personer kan tilldela poäng digitalt. Utöver den regelbundna bedömningen går det att göra inledande bedömningar innan avtal undertecknas och att utföra enstaka eller interimistiska bedömningar. 

Vi står till din tjänst
Freddy Vos VP International Sales
freddy.vos@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Begär en demo