Begär en demo
Användningsklart
Extremt flexibelt
Passar för alla tillgångar
Oöverträffad ROI

Byten

Lär dig att lyssna på vad dina tillgångar säger dig ur ekonomisk synvinkel. Gör sedan något med denna kunskap. Med denna modul får du grepp över alla avskrivningar och kommande ersättningar. Använd en avskrivningsmetod som passar dig.

PROGRAMVARA

Förutse och planera byten

Insikt i den totala avskrivningen hittills och i framtiden. Det är bra! Genom en inblick i både den tekniska och ekonomiska livslängden kan du tydligt fastställa och motivera byte av tillgångar. Med hjälp av den grafiska bytesplaneraren kan du arbeta fram olika scenarier för att avgöra den optimala planeringen. Därefter går du vidare till implementering. 

Med vår modul Byten:

  • kan du registrera inköpsvärdet per tillgång och bestämma avskrivningstiden 
  • kan du välja mellan olika avskrivningsmetoder 
  • får du insyn i avskrivningar och bokförda värden för alla dina tillgångar. 
Vi står till din tjänst
Freddy Vos VP International Sales
freddy.vos@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Begär en demo