Begär en demo
Användningsklart
Extremt flexibelt
Passar för alla tillgångar
Oöverträffad ROI

Avtalshantering

Denna modul gör avtalshanteringen till en enkel sak. Genom att registrera alla uppgifter som rör avtal i Ultimo får du god översikt och kan agera i tid. Få grepp om alla dina avtal.

PROGRAMVARA

Spara och undvik onödiga kostnader

Avtal kan förnyas utan att aktivt samtyckte krävs. Trots att du kanske inte ville det. Det kan även hända att villkor i ett avtal inte efterlevs av dina leverantörer. På grund av detta ökar dina kostnader. Det vore bra att snabbt få information i sådana fall så att du kan agera vid rätt tillfälle. Beroende på värdet av ett avtal kan du spara en hel del onödiga kostnader. Samt dessutom slippa eventuella missförstånd. Med Avtalsförvaltning kan du enkelt utforma avtalshanteringen. 

Vad ger modulen Avtalsförvaltning?

  • Tillgång till villkor och uppsägningsdatum, så att du kan säga upp avtal i god tid. 
  • Insikt i avtal som gjorts med leverantörer. 
  • Inga berg av papper eller andra filer i krångliga mappsystem. 

Övervaka alla avtal och all tillhörande information

Du kan spela in alla (service)avtal i Ultimo. I och med det registrerar du mycket data. Från avtalsbeskrivning och avtalskostnader till leverantörsbesök och uppsägningstid. En annan fördel är att det nu är mycket lätt att skapa en anslutning mellan avtal och Service Level Agreements, tillgångar som du förvaltar i Ultimo, aktiviteter, periodiskt underhåll och lagerhantering. 

Vi står till din tjänst
Freddy Vos VP International Sales
freddy.vos@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Begär en demo