Användningsklart
Extremt flexibelt
Passar för alla tillgångar
Oöverträffad ROI

Skiftöverlämning

Hur kan du säkerställa att rätt information utbyts mellan operatörer och underhåll? Med hjälp av en digital loggbok i vår modul Skiftöverlämning. En central plats där kommunikation mellan operatörer och andra intressenter utbyts.

PROGRAMVARA

Underlätta kommunikationen mellan operatörer och underhåll

För många produktionsföretag är informationsöverföring en svår fråga. För hur är det möjligt att säkerställa att informationsöverföringen mellan team och avdelningar är entydig? Med Skiftöverlämning gör du möten, problem och händelser transparenta. Registreringen är entydig och ärenden blir omedelbart synliga för hela organisationen. Detta optimerar samverkan mellan avdelningar och skift. På så sätt är ni gemensamt ansvariga för en säker arbetsmiljö och optimal tillgänglighet för utrustningen. 

Vilka fördelar ger denna modul?

  • Registrera kommentarer som är viktiga för följande skift. 
  • En integrerad översikt över störningar, tekniskt arbete och kommentarer från operatörer. 
  • Säkra information från operatörer som ofta vet bättre än någon annan hur saker och ting fungerar. 

HSE-svi: Följ BRZO-lagstiftningen (dekret om risker för allvarliga olyckor)

Skapa en djup integration mellan HSE-relaterade aktiviteter och asset management med HSE-sviten. Denna svit innehåller modulerna HSE-incidentförvaltning, Ändringshantering och Arbetstillstånd. Denna integration erbjuder många fördelar: 

  • Du får insyn i HSE-incidenter och andra störningar i en integrerad app. 
  • Du kan behandla förändringar på ett strukturerat sätt, eftersom de är integrerade i ditt nuvarande arbetsorderflöde eller din projektledning. 
  • Du kan använda ritningar så att validering av arbetstillstånd kan ske snabbt och digitalt. 
  • Du kan lättare visa att organisationen följer viktiga regler (t.ex. BRZO). 
Vi står till din tjänst
Freddy Vos VP International Sales
freddy.vos@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Begär en demo