Användningsklart
Extremt flexibelt
Passar för alla tillgångar
Oöverträffad ROI

Produktunderlag

Säkra hela livscykeln för dina objekt – från inköp till avyttring – i en produktfil. Då har du all information om offert, inköp, introduktion, användning och avyttring på en central plats.

PROGRAMVARA

Motivera val vid inköp

I Ultimo använder du denna modul för att skapa en produktfil, där du går igenom de olika statusvärdena för dina objekt. Dessa statusvärden löper parallellt med faserna i ett objekts livscykel. Checklistor som du normalt använder för att gå igenom en process på ett strukturerat sätt kan kopplas samman i programvaran. Dessa checklistor är relaterade till de olika statusvärdena. Du kan enkelt länka åtgärder till checklistobjekt. Dessa kan i sin tur kopplas till den som ska utföra arbetet. Du vet exakt vilka åtgärder som måste utföras, när och av vem. Denna process visar tydlig vilka objekt som har beaktats i köpprocessen. Eller varför det till exempel sker en avvikelse från en standard. 

Vilka fördelar ger denna modul?

  • Du motiverar val vid inköp. 
  • Praktiska checklistor för åtgärdspunkter. 
  • All information finns på en central plats. 

Avtalet om ”Säker tillämpning av medicinsk teknik i specialistsjukvården”

Under de senaste åren har det visat sig att modulen Medicinteknik lämpar sig för att säkra många processer som beskrivs i avtalet. Tillsammans med en kundpanel har vi utvecklat modulen Produktfiler. Den ger substans åt processen kring offert/inköp av nya objekt. Avtalet föreskriver att sjukhus ska genomföra en procedur inför implementering av en specifik medicinteknik/medicinteknisk produkt. Följande är viktigt i detta avseende: nödvändighet, riskanalys, användarnas kompetenskrav och plan för periodisk utvärdering. 

Vi står till din tjänst
Freddy Vos VP International Sales
freddy.vos@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Begär en demo