Användningsklart
Extremt flexibelt
Passar för alla tillgångar
Oöverträffad ROI

Fastighetsförvaltning

Hur får du överblick över ditt fastighetsbestånd och tillhörande utrymmen (enligt NEN 2580)? Modulen Fastighetsförvaltning ger dig insikt i tillgängliga byggnader, våningar och rum. Därutöver även i beslut om fastighetstaxering och det finns möjlighet till CAD-integration och tillståndsmätningar.

Software

Insikt i din fastighetsdata, grunden för mer

Vad är värdet på din fastighetsportfölj? Hur behåller du detta värde? Med modulen Fastighetsförvaltning registrerar du hela din fastighetsportfölj (komplex, byggnader, konstruktionsdelar, golv och ytor) enligt NEN 2580. Få en tydlig översikt över din fastighetsportfölj med hjälp av olika utforskare. Registrera även all relevant information. Detta inkluderar organisatorisk och teknisk information, beslut om fastighetstaxering, CAD-ritningar, underhållshistorik, dokumentation och (service)kontrakt. 

Vilka fördelar ger denna modul?

  • En välordnad fastighetsportfölj är grunden för din fastighetsförvaltning. 
  • Insikt i alla fastigheter genom registrering och skydd av relevant information. 
  • Uppnå maximal avkastning från din fastighet. 
Vi står till din tjänst
Freddy Vos VP International Sales
freddy.vos@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Begär en demo