Användningsklart
Extremt flexibelt
Passar för alla tillgångar
Oöverträffad ROI

Testutrustning

Använder du säkerhetstestare (NEN 3140) för att testa infusionspumptestare, defibrillatorer osv.? Då kan du enkelt läsa in alla mätningar i Ultimo med hjälp av gränssnittet med testutrustning. Detta sparar mycket manuellt inmatningsarbete.

PROGRAMVARA

Enkel efterlevnad av säkerhetsföreskrifter

När du kopplar alla mätningar av säkerhetstestare (NEN 3140) till den aktuella tillgången i Ultimo kan du enkelt visa att du uppfyller relevanta säkerhetskrav. Dessutom kan du i Ultimo ställa in att aktiviteter som behövs för att uppfylla kraven (NEN 3140) skapas automatiskt vid avvikande värden. På så sätt kan du omedelbart förutse resultatet av ett test. Vilka är fördelarna för dig? 

  • Säkerställande av mäthistorik. 
  • Förutse nödvändiga åtgärder. 
  • Följa säkerhetsföreskrifterna (till exempel NEN 3140). 

Kontakta oss för att ta reda på om ett gränssnitt finns tillgängligt för din testutrustning. 

Vi står till din tjänst
Freddy Vos VP International Sales
freddy.vos@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Begär en demo