Användningsklart
Extremt flexibelt
Passar för alla tillgångar
Oöverträffad ROI

Implementering och rådgivning

Så snart vi är redo för implementeringen kommer du att se att vi rullar ut vår programvara på ett strukturerat sätt. På så sätt håller vi koll på processen och det slutliga resultatet. Engagerad och kunnig. Vi är ett gäng processtänkare och programvarutillverkare. Vi uppfinner det. Och producerar det. Allt för bättre hantering av dina tillgångar och processer.

Service

Koll på process och resultat

Ultimo-implementeringsmetoden (kallad U&I²) baseras på vår erfarenhet av implementering (sedan 1988) och projektledningsmetoden PRINCE2®. Metoden är mycket pragmatisk och projektet genomförs går i tydliga faser (projektstart, projektinitieringsfas, realiseringsfas och projektavslutning). Optimal kommunikation mellan medlemmarna i projektgruppen är mycket viktigt för oss. 

Kombinationen mellan vår flexibla standardprogramvara och mångfalden hos våra kunder och användare gör ett lika flexibelt projektupplägg önskvärt. Precis som programvaran handlar vår implementeringsmetod om en best practice-standardmodell, som är skräddarsydd för din kundspecifika situation vad gäller byggstenar och tillvägagångssätt. 

Fördelarna med detta tillvägagångssätt: 

  • Både små och stora implementeringar utförs på ett professionellt sätt. Alltid fokus på verklighet och nytta. 
  • Din Account Manager och konsult är alltid involverade i projektet. 
  • Samarbete är nyckeln. Vi arbetar tillsammans med dig och dina medarbetare. Samarbete med tredje part är givetvis också möjligt (konsulter, managementkonsulter). 

Engagerade processtänkare. Pålitliga programvarutillverkare.

Under hela implementeringen strävar vi efter att ha en fast konsult eller grupp av konsulter. På så sätt säkerställer vi att konsulten/konsulterna till fullo kan sätta sig in i din specifika situation. Internt har vi grupperat våra konsulter efter bransch och tillämpningsmöjligheter för vår programvara. Förutom allmänna kunskaper har de även mycket specifik kunskap och delar självklart med sig av denna kunskap.

Vi står till din tjänst
Freddy Vos VP International Sales
freddy.vos@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Begär en demo