Användningsklart
Extremt flexibelt
Passar för alla tillgångar
Oöverträffad ROI

Ansvarsfriskrivning och integritetsförklaring

Ansvarsfriskrivningen avser webbplatsen ultimo.com, det digitala nyhetsbrevet från Ultimo Software Solutions bv och all e-postkorrespondens som skickas av vår organisation och våra anställda. Integritetspolicyn behandlar den information som Ultimo Software Solutions samlar in vid besök på webbplatsen.

Ansvarsfriskrivning

Följande gäller för webbplatsen och det digitala nyhetsbrevet för Ultimo Software Solutions bv (ultimo.com). Där ”webbplats” nämns hänvisas även till ”digitalt nyhetsbrev”. Genom att använda vår webbplats/digitala nyhetsbrev godkänner du denna ansvarsfriskrivning.

Begränsning av ansvar
All information på denna webbsida är avsedd för personligt bruk. Inga rättigheter kan härledas från informationen. Förbehåll för ändringar och skrivfel. Vi gör allt vi kan för att säkerställa att informationen på denna webbsida är så fullständig och korrekt som möjligt.

Vi tar inget ansvar för skador, oavsett hur de har orsakats, till följd av användning, ofullständighet eller felaktighet i informationen som erbjuds på denna webbplats.

Tillgänglighet
Informationen och rekommendationerna på denna webbplats kan ändras utan föregående varning eller meddelande. Vi gör allt för att göra denna webbplats tillgänglig så mycket som möjligt, men vi tar inget ansvar för eventuella konsekvenser av (tillfällig) otillgänglighet.

Upphovsrätt och immateriella rättigheter
Upphovsrätten på denna webbplats ligger hos Ultimo Software Solutions bv och/eller dess anslutna enheter eller tredje parter som har gjort detta (visuella) material tillgängligt för oss med tillstånd. Återgivning, oavsett form, är endast tillåten efter föregående tillstånd från Ultimo Software Solutions bv.

Ultimo Software Solutions bv ansvarar inte för innehållet i filerna som är länkade till denna webbplats och/eller webbplatser som det hänvisas till.

E-postkorrespondens
Informationen i ett e-postmeddelande är endast avsedd för adressaten. Inga rättigheter kan härledas från informationen. Ansvar som härrör från ofullständig eller sen mottagning av ett meddelande är uteslutet. Användning av tredje part eller utlämnande av meddelande utan tillstånd från Ultimo Software Solutions bv eller adressaten är inte tillåten. Vi rekommenderar att du skannar alla meddelanden och bilagor efter virus innan du öppnar dem.

Vid frågor och/eller information om denna ansvarsfriskrivning kontaktar du Ultimo Software Solutions bv.

Integritetspolicy

Denna webbplats tillhör Ultimo Software Solutions bv. Vår adress är Waterweg 3, 8071 RR i Nunspeet, Nederländerna. Vi kan nås via följande e-postadress: info@ultimo.com eller via telefonnummer: +31 341 42 37 37.

I denna policy beskrivs informationsinsamlingen vid besök på vår webbplats mer i detalj. Vi respekterar din integritet och säkerställer att de personuppgifter du lämnar till oss behandlas konfidentiellt. Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med kraven i den allmänna dataskyddsförordningen. Vi har därför vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, både tekniskt och organisatoriskt. Denna integritetspolicy beskriver hur vi hanterar personuppgifter.

Syfte och rättsliga grunder för databehandling
Vi använder personuppgifter för att behandla dina frågor eller för att ge dig tillgång till viss information. Genom att ge oss tillåtelse att göra det kan vi svara mer effektivt på dina förfrågningar, informera dig mer specifikt om nya produkterbjudanden eller bjuda in dig till frågeformulär online. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, för att generera statistik angående användningen av vår webbplats, för att analysera och/eller förbättra vår webbplats och/eller för att förbättra vår kommunikation, våra produkter och våra tjänster. Genom att använda ett kontaktformulär ger du oss tillåtelse att kontakta dig med kommersiell information.

Om din organisation är kund hos oss kommer dina uppgifter att behandlas som en nödvändig del av utförandet av de rättigheter och skyldigheter som följer av vårt avtalsförhållande eller på grundval av lagen. Dessutom har vi ett berättigat intresse av att, till dem som har lämnat sina uppgifter för att få en tjänst (som att delta i ett evenemang eller på annat sätt), skicka ytterligare information om oss så länge den berörda personen inte har angett att hen inte längre vill att ta emot det.

Vi försäkrar att dina personuppgifter inte kommer att lämnas till tredje part, förutom på grundval av lagen, på din begäran, till andra platser hos Ultimo Software Solutions bv när det finns affärsmässiga skäl att göra det, eller till processorer som har bestäms för vår räkning utföra aktiviteter (såsom leverantören av e-lärandeverktyg, leverantör av undersökningsverktyg, värdleverantörer och leverantör av e-postverktyg). Vi lagrar aldrig betalningsinformation på offentliga servrar.

Vilka uppgifter som behandlas
För varje tjänst ber vi dig att fylla i vissa uppgifter. Följande personuppgifter samlas in via formulären på vår webbplats:

  • Titel
  • Förnamn
  • Efternamn
  • E-postadress
  • Företagsnamn
  • Eventuella opt-ins

Klickbeteende och besöksdata
Allmän besöksdata sparas på vår webbplats. I detta sammanhang kan i synnerhet din dators IP-adress, eventuellt användarnamn, webbläsaren eller operativsystemet som används, antalet besök, den genomsnittliga tid som spenderats på webbplatsen, tidpunkten för hämtning, data som en besökares webbläsare skickar och de sidor som besöks registreras och används för statistiska analyser av besöks- och klickbeteende på webbplatsen. Vi optimerar även hemsidans funktion med detta. Vi försöker anonymisera dessa uppgifter så mycket som möjligt.

Vi samlar inte in några speciella personuppgifter och använder dem därför inte för att segmentera utifrån detta.

Lagringsperioder
Om du fyller i ett kontakt- eller registreringsformulär på webbplatsen, registrerar dig på annat sätt, använder våra tjänster eller skickar ett e-postmeddelande till oss, kommer uppgifterna du skickar oss med den att sparas så länge det är lämpligt att göra det i formuläret, innehållet i din e-post eller utförandet av våra tjänster är nödvändigt för fullständig besvarande och bearbetning av dessa. Undantaget från detta är den information som är nödvändig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och uppfylla våra avtal.

Sökande
Ultimo Software Solutions bv är ett snabbt växande företag och söker ständigt efter nya medarbetare. Personuppgifter samlas in och behandlas under ansökningsprocessen i enlighet med lagstiftningen. Efter rekryterings- och urvalsförfarandet kommer uppgifterna om en sökande som inte har varit anställd hos oss att lagras i högst 1 år och sedan raderas helt. Om vi behöver behålla uppgifterna längre kommer vi att be om tillstånd från den sökande.

Cookies
Om du inte själv inaktiverar cookies och använder vår webbplats, förutsätter vi att du samtycker till användningen av cookies. Om du vill läsa mer om vår användning av cookies hittar du information i vår Cookie statement.

Länkar till tredje parters webbplatser
Denna sekretesspolicy avser endast aktiviteterna på Ultimo-servrarna. Andra webbplatser (inklusive de som är aktivt länkade från denna webbplats och webbplatser för tredje parter eller undervarumärken) har sina egna sekretesspolicyer, som inte drivs eller upprätthålls av oss och för vilka denna integritetspolicy inte gäller. Vi tar därför inget ansvar gentemot dessa tredje parter och det sätt på vilket de hanterar (person-) uppgifter. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn för dessa webbplatser innan du använder dem.

Informationsförfrågningar, återkallelse, åtkomst, rättelse och rätt att invända
Vi kommer givetvis att respektera din önskan om du inte ger tillstånd till insamling, registrering och användning av dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål. Du kan meddela oss skriftligen eller via e-post om du inte längre vill bli kontaktad med information om våra produkter. Om du inte vill ta emot e-post kan du klicka på en länk i mottagna e-postmeddelanden (eller nyhetsbrev) för att automatiskt avregistrera dig.

Om du vill ha mer information om oss, våra produkter, vår integritetspolicy, en begäran om åtkomst, rättelse, begränsning av behandlingen, radering eller radering av dina personuppgifter, eller om länken i e-postmeddelanden (eller nyhetsbrev) du får inte fungerar ska du kontakta oss skriftligen på adressen nedan. Du kan också kontakta oss här om du vill lämna in ett klagomål. Om du vill få de (digitala) personuppgifter som vi behandlar från dig kan du åberopa din rätt till dataportabilitet. Det innebär att du får dina uppgifter i en form där du enkelt kan vidarebefordra dem till en annan organisation om du så önskar. Vi kommer att behandla din förfrågan inom rimlig tid. Klagomål om behandling kan också lämnas in till den nederländska dataskyddsmyndigheten.

Ultimo Software Solutions bv
Waterweg 3
8071 RR Nunspeet
Nederländerna
info@ultimo.com

Ändringar och uppdateringar
Vi förbehåller oss rätten att revidera denna sekretesspolicy från tid till annan. Ändringar kommer att göras tillgängliga via denna webbplats. I sådant fall kan vi inte ge dig ett individuellt meddelande. Du bör därför regelbundet kontrollera om några ändringar eller uppdateringar finns tillgängliga.

Den aktuella integritetspolicyn uppdaterades den 10 July 2023.

Vi står till din tjänst
Freddy Vos VP International Sales
freddy.vos@ultimo.com
+31 341 42 37 37