Användningsklart
Extremt flexibelt
Passar för alla tillgångar
Oöverträffad ROI

Programvara för arbetstillstånd

Hur sörjer du för en säker arbetsmiljö? Hur hanterar du processerna kring arbetstillstånd? Med denna modul stödjer du processen för att hantera och utfärda arbetstillstånd.

PROGRAMVARA

Integration mellan arbetsorder och arbetstillstånd

Hantering och utfärdande av arbetstillstånd är viktiga delar för att främja en trygg arbetsmiljö. Men detta kan vara ganska tidskrävande. Till exempel om kommunikationen mellan de inblandade parterna inte går bra. Dra fördel av Work Permit-programvaran och säkerställ en strömlinjeformad och effektiv process. Modulen har skapats delvis av en panel bestående av Ultimo-användare. 

Vad ger modulen Arbetstillstånd?

  • En smidig och effektiv process med ritningar. 
  • Snabb och digital aktivering. 
  • Främja en säker arbetsmiljö. 
TILLVAL

Uppgiftsriskanalys (TRA)

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsrelaterade faror inom organisationen inventeras och utvärderas. Om det gäller ett arbetstillstånd med hög risk kan därför en uppgiftsriskanalys (TRA) göras i Ultimo. En TRA är ett verktyg för att i förväg inventera riskerna med arbete. Med syftet att förhindra farliga situationer. 

En TRA kan skapas för engångsanvändning, men också återanvändas när vissa högriskaktiviteter inträffar flera gånger. Till exempel för arbete på hög höjd, med ett slipverktyg eller med farliga ämnen. Du sparar mycket tid, eftersom riskerna och tillhörande åtgärder bara behöver registreras en gång. TRA-tillägget är tillgängligt från slutet av 2016 års version. 

TILLVAL

Gör arbetstillstånd transparenta med en tomtplan

Med Smart Images+ går det att visualisera alla aktiva arbetstillstånd. Till exempel på en tomtplan (representation av en terräng) eller ett flygfoto. På så sätt kan du direkt se var arbetet utförs. Och du ser även vilka aktiviteter som har högst risk. Det går också att förutsäga farliga situationer utifrån planerade arbetstillstånd. 

Vi står till din tjänst
Freddy Vos VP International Sales
freddy.vos@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Begär en demo