Användningsklart
Extremt flexibelt
Passar för alla tillgångar
Oöverträffad ROI

Periodiskt underhåll

Hur förhindrar du att återkommande uppgifter glöms bort? Planera aktiviteter som inspektioner, underhåll och kontroller (APK, legionella etc.) på ett enkelt och användarvänligt sätt.

PROGRAMVARA

Optimera prestanda för dina tillgångar med prediktivt och riskbaserat underhåll

Skapa periodiskt underhåll baserat på mätare, räkneverk, veckonummer och/eller frekvens. Detta ligger ofta till grund för genomförandet av underhållet. Dessutom kan du även utföra prediktivt eller riskbaserat underhåll i denna modul. Prediktivt underhåll förutsäger tidpunkten för det nödvändiga underhållet, baserat på mätningar och analyser av skicket på dina tillgångar. Detta förhindrar onödigt underhåll. Samtidigt maximerar du tiden mellan underhållsåtgärderna. På detta sätt optimerar du produktionen. Dessutom erbjuder vi ett standardgränssnitt med Life Cycle Management-systemet Fieldcare från Endress+Hauser. För att få information i realtid och för att minska din administrativa börda. Detta gör att du effektivt kan utforma riskbaserat underhåll. 

Vilka andra möjligheter erbjuder modulen Periodiskt underhåll?

  • Utnyttja looprutter för flera små (underhålls)aktiviteter. 
  • Bygg upp historiska data för revisioner och kontroller. 
  • Planera enkelt det återkommande arbetet och få insikt i arbetsbelastningen, med en användarvänlig planerare. 

Spara tid genom att generera periodiskt underhåll automatiskt

Ännu en möjlighet: Låt Ultimo skapa det periodiska arbetet automatiskt. Särskilt användbar för procedurbaserat underhåll, som rutter och inspektioner som utförs dagligen eller veckovis. Du väljer själv per underhållsmodell när aktiviteterna genereras automatiskt. När arbetet har skapats får kontaktpersonen inom din organisation en automatisk e-postavisering. Då känner den som är ansvarig till den exakta statusen för underhållet som ska utföras. 

TILLVAL

Periodiskt underhåll för grupp

Ställ in underhåll för en stor grupp av tillgångar, baserat på underhållsklassificeringar. Detta gör du med alternativet Periodiskt underhåll för grupp. Ändringar av underhållsprotokollet eller frekvensen anges nu på ett ställe. Dessutom kan du inspektera flera tillgångar i en arbetsorder med funktionen Periodiskt bulkunderhåll. Är en viss tillgång felfri? Därefter skapar systemet omedelbart en arbetsorder med statusen ”klar”. Är tillgången inte godkänd? I så fall skapar Ultimo en aktiv arbetsorder. På så sätt bygger du upp en komplett historik, med minimal administrativ börda.

Vi står till din tjänst
Freddy Vos VP International Sales
freddy.vos@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Begär en demo