Användningsklart
Extremt flexibelt
Passar för alla tillgångar
Oöverträffad ROI

Långsiktig tillgångsplanering

Med modulen Long Term Asset Planning (LTAP) skapar underhållsorganisationer en långsiktig budget för underhåll som förlänger livslängd, renovering och utbyte av tillgångar. Baserat på kostnader och villkor.

PROGRAMVARA

Beskrivning: Länken mellan underhåll, produktion och ekonomi

Underhållsansvariga måste fatta ekonomiskt och tekniskt genomtänkta val när det gäller viktiga tillgångar. Intressenternas olika behov spelar en stor roll i detta. Produktionsavdelningen vill ha en optimalt fungerande produktionsprocess och därmed pålitliga och tillgängliga maskiner. Men ekonomiavdelningen vill spara pengar. Dessutom ska riktlinjer och avtal efterlevas även när det gäller hälsa, säkerhet och miljö. Modulen Långsiktig tillgångsplanering ger underhållsansvariga överblick. Den underlättar budgetering för underhåll på alla tillgångar på ett strukturerat sätt, med allas intressen i åtanke. 

Vilka fördelar ger denna modul?

  • Den utgör länken mellan underhåll, produktion och ekonomi 
  • Det går lätt att fatta mer genomtänkta beslut för att skydda tillgångar på längre sikt och modulen ger mer underlag för att motivera val. 
  • Modulen erbjuder möjlighet att sammanställa realistiska underhållsbudgetar genom att ta hänsyn till NEN 2767-åldrandekurvan. 

Modul som smälter in i praktiken

Modulen Långsiktig tillgångsplanering har utvecklats med hjälp av aktivt bidrag från Ultimo-användarna. Expertis från konsultföretaget Mainnovations var också en del av processen. Modulen smälter väl in i befintliga behov genom att praktiska erfarenheter har använts. Så här säger utvecklingspartnerna: 

  • Med LTAP går det att tillämpa en väl genomtänkt finanspolicy baserad på tillgångarnas tillstånd. 
  • LTAP är en bro mellan ekonomistyrning och installationshantering, det vill säga mellan revisorer och tekniker.
  • Om du vill ha kontroll måste du veta vad de kommande åren för med sig. Planering, budgetering och underhållskoncept är alla beroende på livscykeln. Att placera en specifik LTAP-modul i ett professionellt system för underhållsförvaltning är den mest logiska lösningen. 
Vi står till din tjänst
Freddy Vos VP International Sales
freddy.vos@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Begär en demo