Out-of-the-box
Extreem flexibel
Geschikt voor alle assets
Ongeëvenaarde ROI

Evaluaties

Met de functionaliteit voor evaluaties kunt u op eenvoudige en gestructureerde wijze al uw leveranciers beoordelen en uw contracten evalueren. De evaluaties helpen u ook om te voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit normen of kwaliteitssystemen zoals ISO 9001.

Software

Evalueer uw leveranciers en contracten

Voor het uitvoeren van evaluaties zijn binnen Ultimo twee modules beschikbaar. Deze modules zijn los van elkaar verkrijgbaar. Het gaat om Leveranciersbeoordeling en Contractevaluatie. In de kern dezelfde functionaliteit, maar, zoals de namen al doen vermoeden, richt de ene module zich op de beoordeling van leveranciers en de andere module op de evaluatie van contracten.

De modules zijn tot stand gekomen in samenwerking met een Ultimo klantenpanel, bestaande uit: Kisuma Chemicals, Maasstad Ziekenhuis, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Walibi Holland, Ziekenhuisgroep Twente en het UMC Utrecht. Omdat onze eigen organisatie ook de module in wil zetten, was ook Ultimo vertegenwoordigd in het panel.

Wat zijn de mogelijkheden van deze functionaliteit?

  • Hulp bij het samenvoegen en analyseren van beoordelingen;
  • Hulp bij vastleggen en opvolgen van gedefinieerde actiepunten;
  • Risico’s voor uw organisatie beperken.
Optioneel

Leveranciersbeoordeling

Leveranciersbeoordeling stelt u in staat om op een praktische wijze periodiek uw voornaamste leveranciers te beoordelen. Met behulp van door u te definiëren sjablonen kunt u eenvoudig keer op keer de juist set vragen aanbieden aan meerdere personen die digitaal hun scores kunnen toekennen. Ook wordt hulp geboden bij het analyseren van de resultaten en bij het vastleggen en opvolgen van verbeteracties.

Naast de periodieke beoordeling is het mogelijk een initiële beoordeling uit te voeren, voordat de eerste order naar een leverancier gaat. Ook zijn incidentele beoordelingen uit te voeren, zoals bijvoorbeeld in het kader van een project. Leveranciersbeoordeling helpt u risico’s voor uw organisatie te beperken en te voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit normen of kwaliteitssystemen zoals ISO 9001.

Optioneel

Contractevaluatie

Contractevaluatie stelt u in staat om op een praktische wijze contracten te evalueren. Vóór het verlengen van het contract kunt u met behulp van door u te definiëren sjablonen een set vragen aanbieden aan collega’s die een rol hebben in het contractmanagement. Meerdere personen kunnen digitaal hun scores toekennen. Naast de periodieke beoordeling is het mogelijk een initiële beoordelingen uit te voeren voor het ondertekenen van het contract en om incidentele of tussentijdse beoordelingen uit te voeren.

Recente blogposts

AI Voor Iedereen
Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Vraag een demo aan