Begär en demo
Användningsklart
Extremt flexibelt
Passar för alla tillgångar
Oöverträffad ROI

Asset Planner

Hur grupperas (underhålls)aktiviteterna per tillgång? Hur planeras och samordnas produktionsplaneringen på ett smart sätt? Assetplanner hjälper organisationer som ställer höga krav på tillgången för produktionsresurser.

PROGRAMVARA

En översikt över alla (underhålls)aktiviteter

Modulen Assetplanner innehåller en grafisk planerare där du kan se och planera underhållsaktiviteter för en tillgång under en viss period. Finns det några störningar eller modifieringar? Även de kan läggas till som en aktivitet. I slutändan är de planerade aktiviteterna perfekt samordnade med produktionsschemat. Detta kan då enkelt koordineras med planeringen av allt som behövs för genomförandet. Allt i en översikt. 

Fördelarna med planeraren i korthet:

  • För varje tillgång visas vilka aktiviteter som ska utföras under en vald period. 
  • Den planerade stilleståndstiden för produktionsresurserna kan koordineras. 
  • Produktions- och underhållsplanering kan koordineras. 
  • Det framgår tydligt per tillgång om stillestånd krävs och vilka avtal med produktionen som har gjorts om detta. 

Smart programvara som smälter in i praktiken

Vi ville skapa en Assetplanner som fungerar optimalt för alla organisationer. Därför har vi använt oss av experter från fältet i utvecklingen. Assetplanner har utvecklats i samarbete med en kundpanel. Vi har integrerat panelens feedback i programvaran så att den smälter in sömlöst i ditt dagliga arbete. Kundpanelen bestod av organisationer som arbetar inom olika sektorer: Brandkåren i Amsterdam-Amstelland, Hutchison Ports ECT Rotterdam, Lotus Bakeries, Metallo och UMC Utrecht. 

Vi står till din tjänst
Freddy Vos VP International Sales
freddy.vos@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Begär en demo