Out-of-the-box
Extreem flexibel
Geschikt voor alle assets
Ongeëvenaarde ROI

Assetplanner

Hoe kunt u de (onderhouds)activiteiten per asset overzichtelijk groeperen? En op een slimme manier inplannen en afstemmen met de productieplanning? De Assetplanner helpt organisaties die hoge eisen stellen aan de beschikbaarheid van productiemiddelen.

Software

Alle (onderhouds)activiteiten in één overzicht

Met de module Assetplanner beschikt u over een grafische planner waarin u de aan een asset gerelateerde onderhouds­activiteiten voor een bepaalde periode kunt bekijken en plannen. Zijn er storingen of modificaties? Ook die kunnen worden toe­gevoegd als activiteit. Uiteindelijk zijn de geplande activiteiten perfect afgestemd op de productie­planning. En kan dit weer gemakkelijk worden af­gestemd met het plannen van alles wat nodig is voor de uitvoering. Alles in één overzicht.

De voordelen van de planner nog even op een rijtje:

  • Per asset is inzichtelijk welke activiteiten in een geselecteerde periode uitgevoerd moeten worden.
  • De geplande downtime van productiemiddelen kan op elkaar worden afgestemd.
  • De productie- en onderhoudsplanning kunnen op elkaar worden afgestemd.
  • Het is per asset inzichtelijk of stilstand vereist is en wat de gemaakte afspraken hierover met productie zijn.

Slimme software die aansluit bij de praktijk

Wij wilden een Assetplanner maken die optimaal werkt voor elke organisatie. Daarom hebben we bij de ontwikkeling ervan gebruik gemaakt van expertise uit de praktijk. De Assetplanner is dan ook tot stand gekomen in samen­werking met een klantenpanel. De feedback die uit het panel kwam, hebben we verwerkt in de software zodat deze feilloos aansluit bij uw dagelijkse werkzaamheden. Dit klantenpanel bestond uit organisaties die in verschillende sectoren werkzaam zijn: Brandweer Amsterdam-Amstelland, Hutchison Ports ECT Rotterdam, Lotus Bakeries, Metallo en UMC Utrecht.

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Vraag een demo aan