Out-of-the-box
Extreem flexibel
Geschikt voor alle assets
Ongeëvenaarde ROI

Productdossiers

Borg de volledige levenscyclus van uw objecten – van de aanschaf tot de afstoting ervan – in een Productdossier. Zodat alle informatie omtrent aanvraag, aanschaf, invoering, gebruik en afstoting via één centrale plaats inzichtelijk is.

Software

Onderbouw keuzes met betrekking tot de aanschaf van objecten

In Ultimo maakt u met deze module een productdossier aan, waarin u de verschillende statussen van uw objecten doorloopt. Die statussen lopen parallel aan de fases van de levenscyclus van een object. Checklists die u normaliter gebruikt om gestructureerd een proces te doorlopen kunnen in de software aan elkaar worden gekoppeld. Die checklists zijn gerelateerd aan de verschillende statussen. Aan checklistpunten koppelt u eenvoudig acties. Die kunnen op hun beurt weer gekoppeld worden aan de uitvoerder. U weet precies welke acties, wanneer door wie uitgevoerd moeten worden. Door dit proces te borgen wordt voor u inzichtelijk welke verschillende objecten overwogen zijn in het aanschaftraject. Of waarom bijvoorbeeld wordt afgeweken van een standaard. 

Wat zijn de voordelen van deze module?

  • U onderbouwt keuzes met betrekking tot de aanschaf van objecten. 
  • Handige checklists voor actiepunten. 
  • Alle informatie staat op één centrale plek. 

Convenant "Veilige toepassing van medische technologie in de medisch specialistische zorg"

Gedurende de afgelopen jaren is gebleken dat de module Medische Technologie geschikt is om veel processen te borgen, die beschreven zijn binnen het convenant. Samen met een klanten­panel ontwikkelden we de module Productdossiers. Daarmee geven we invulling aan het proces rondom de aanvraag / aanschaf van nieuwe objecten. Het convenant beschrijft dat ziekenhuizen een procedure hebben, die voorafgaand aan de implementatie van een specifieke medische technologie / medisch hulpmiddel wordt doorlopen. Daarbij is van belang: de noodzaak van de implementatie in het geval van aanschaf, een risicoanalyse, bekwaamheidseisen van de gebruikers en een periodiek evaluatieplan.

Recente blogposts

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Vraag een demo aan