Användningsklart
Extremt flexibelt
Passar för alla tillgångar
Oöverträffad ROI

Hantering av arbetsorder

Hur hanterar du arbetsorderflödet? På vilket sätt håller du koll på arbetet som ska utföras? Modulen Hantering av arbetsorder innehåller alla resurser för att skapa och hantera aktiviteter som felfunktioner eller förfrågningar.

PROGRAMVARA

Skapa ett effektivt arbetsorderflöde

Registrera all relevant information relaterad till dina aktiviteter med Hantering av arbetsorder. Tänk till exempel på arbetsinstruktioner, planerade arbetstider eller nödvändigt material. Vid behov kan du koppla en standardarbetsplan, ett protokoll eller ett (service)kontrakt till aktiviteten. Ultimo beräknar sedan själv planerad start- och sluttid, beroende på prioritet. 

Efter utfört arbete registrerar du faktiska timmar, material som använts och övriga kostnader. Arbetsorderregistreringen ligger till grund för ledningsrapporter. Dessutom behandlas de bokade jobben automatiskt i medarbetarens tidrapport. Kostnaderna debiteras och lagertransaktionerna behandlas omedelbart så att lagernivån förblir aktuell. 

Vilka fördelar ger denna modul?

  • Insikt i hur arbetet som ska utföras fortskrider. 
  • Fullständig anpassning till din process genom förloppsstatus som kan anpassas. 
  • Smidiga planeringsfunktioner som gör arbetet enkelt och visar arbetsbelastningen tydligt. 

Planera arbetet enkelt och snabbt arbetet med Jobbplaneraren

Med Jobbplaneraren kan du snabbt tilldela aktiviteter till personer via en dra och släpp-planerare, eller från en arbetsorder. Programmet tar hänsyn till skift, kapacitet och tillgänglighet. Du kan använda olika listor när du schemalägger personal. Hänsyn kan dessutom tas till skift och personbundna scheman, vilket möjliggör registrering av ledighet. 

Vi står till din tjänst
Freddy Vos VP International Sales
freddy.vos@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Begär en demo