Användningsklart
Extremt flexibelt
Passar för alla tillgångar
Oöverträffad ROI
Client case

Starten på en Asset Management-resa

Ur passagerarnas synvinkel är flygplatser korsvägen mellan nya destinationer och hemmet. Det är en plats för spänning och äventyr. Men också en plats för stress. Det är viktigt att varje flygplats stöds av sina tillgångar, som hjälper flygbolag och passagerare att ta sig till sina destinationer så smidigt som möjligt. Det är här ett Enterprise Asset Management System (EAM) kommer in. I det här fallet Ultimo EAM, som har implementerats på London Gatwick.

VILL DU VETA MER ELLER LÄSA HELA DEN HÄR ARTIKELN? Ladda ned kundfall

Tillgångsdataplattform 

Implementeringen av Ultimo EAM-lösningen var inte huvudmålet. Det var en del av en större helhet; Asset Data Platform, eller ADP-projektet. ADP-projektet handlar om att hantera tillgångsbasen för hela flygplatsen under hela deras livstid. 

Detta projekt är ett viktigt steg framåt för Gatwick. Det gör det möjligt för flygplatsen att initiera, planera, designa, bygga, driftsätta, leverera, underhålla och avveckla tillgångar. Med det yttersta målet att ersätta dessa tillgångar med nya i framtiden. Dessa tillgångars livscykler upprepas om och om igen. Gatwick vill se till att alla dessa processer är anpassade över hela företaget. 

Men varför fanns det ett behov av en Enterprise Asset Management-lösning?

Gatwicks tidigare EAM-lösning hade använts länge och hade visat sig effektiv. Den var dock väldigt föråldrad, vilket resulterade i underhåll av föråldrad hårdvara. Dessutom fick Gatwick endast begränsat stöd för den programvaruversionen. Det var inte enbart EAM som behövde ersättas av en nyare och modernare lösning, dokumenthanteringssystemet (DMS) behövde också bytas ut. Det kom en integration mellan EAM och DMS, för att göra det möjligt för bygg- och underhållsteamen att arbeta närmare tillsammans. 

Under åren hade tillgångsdata i båda systemen blivit förorenade av dubbelarbete och opålitliga indata. Det var svårt att lita på resultatet av tillgångsdata när det gäller trendanalys och substitution. Dessutom var det nästan omöjligt att generera rapporter som kunde uppfylla de informationskrav som hjälpte Gatwick att kontinuerligt förbättra sin underhållsverksamhet. Därför måste även data rensas. 

Implementeringen av Ultimo EAM 

Implementeringen av Ultimo, ett DMS, resulterade i en rensning av tillgångsbasdata och i slutändan en förbättring av tillgångens livscykler. Detta var vad ADP-projektet handlade om. Det var inte bara ett IT-program, det var ett affärsomvandlingsprogram. Ett program som hjälper Gatwick att hantera och underhålla tillgångar värda 2,3 miljarder pund. Tillgångar som direkt bidrar till passagerarupplevelsen varje dag. 

Uppnådda resultat: 

 • 25 % effektivitetsvinst 
 • Produktiviteten har ökat 
 • Fatta rätt beslut för att maximera tillgångens värde 
 • Den administrativa bördan har minskat 

Titta på videon:

"During the selection of vendors, we specifically searched for a partner who is flexible, pragmatic, sensible and has great business involvement. And quite honestly, we couldn’t have done this project without Ultimo."
Oliver Kane
London Gatwick

Orkla
 • Optimerad underhållshantering.
 • Pålitlig support med personlig kontakt.
 • Förbättrad kostnadskontroll.
Rockfon Chicago
 • Better communication between teams
 • All critical data instantly available in digital form
 • Risk of human error in maintenance tasks minimized
 • Improved safety across the facility
Vi står till din tjänst
Freddy Vos VP International Sales
freddy.vos@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Begär en demo