Out-of-the-box
Extreem flexibel
Geschikt voor alle assets
Ongeëvenaarde ROI
Klantcase

Het Martini Ziekenhuis is een echt team dankzij IFS Ultimo

Het Martini Ziekenhuis is een groot topklinisch ziekenhuis. Ze gebruiken Ultimo in de gehele organisatie voor de ondersteunende processen. Dit is wat ze bij het Martini Ziekenhuis ‘faciliterende gezondheidszorg’ noemen. De afdeling Medische Technologie en de technische dienst werken al 15 jaar met Ultimo. Ondertussen is het gebruik van de software ook uitgebreid naar de rest van de organisatie.

Ziekenhuizen hebben een groot aantal risicovolle installaties, zoals het centrale zuurstofsysteem dat uit 10 km aan pijpen en 900 objecten bestaat. Ultimo zorgt ervoor dat het werk aan deze installaties veilig wordt uitgevoerd door inzicht te bieden in de koppelingen en te laten zien  wat de impact is op de patiëntenzorg voor individuele kamers. Omdat zuurstof ook een medicijn is, heeft de ziekenhuisapotheker een bekrachtigingsrol in het werkvergunningenproces.

Bekijk video:

Behaalde resultaten:

 • De manier waarop Ultimo in elkaar zit maakt het werk door derde partijen efficiënter. De software zorgt ervoor dat aannemers zijn geregistreerd en het juiste toegangsniveau hebben. En dat de juiste mensen bericht krijgen als het werk is gepland.
 • Ultimo is gebouwd om ervoor te zorgen dat het werk volgens uniforme processen wordt uitgevoerd om zo administratieve handelingen te beperken zodat de werknemers zich kunnen focussen op het verbeteren van interacties met hun klanten.
 • In een recente verbeteringsslag voor de efficiëntie zijn verplaatsingsacties geïntegreerd met het werkorderproces. Dit heeft een boel tijd vrijgemaakt en helpt fouten in de uitvoering te voorkomen.
 • Mobiel werken met Ultimo Go bespaart ook tijd bij het afhandelen van meldingen. Dit verbetert de klanttevredenheid. Een verdere bijkomstigheid is dat informatie bij de bron wordt vastgelegd, waardoor de kwaliteit van data beter wordt.
“Ultimo is used throughout the Martini Hospital by different departments. From the workplace to management. The software helps us to work faster and more efficiently, and we achieve a higher level of quality. Together we aim to help our customers as quickly as possible and to the best of our abilities. As team Martini."
Meilof Feiken
Martini Hospital

Recente klantencases

Erasmus MC
 • Bij een externe audit, door de IGJ of certificerende instanties, kan aantoonbaar gemaakt worden dat er voldaan wordt aan de vereisten van het Convenant medische technologie.
 • Een jaarlijkse besparing van 130 tot 160 manuren.
 • Geen dubbele invoer meer van onderhouds- en testgegevens.
 • Onderhoudswerkzaamheden kunnen niet meer vergeten worden door actieve meldingen naar de medische technici van Logic Medical.
Bristol Port Company
 • Een toekomstbestendig, geïntegreerd en gecentraliseerd Enterprise Asset Management-systeem (EAM).
 • Efficiëntere en effectievere werkvergunningen, gericht op meer veiligheid voor personeel en opdrachtnemers.
 • Beter inzicht in gevaarlijk en niet-gevaarlijk werk, waardoor werk sneller en grondiger kan worden gedeconflicteerd.
 • Complete controle over de verzamelde data, waardoor in de toekomst betere zakelijke beslissingen genomen kunnen worden.
 • Mogelijkheid om Ultimo aan te passen en te configureren naar aanleiding van constante verbeteringsacties.
Wij staan voor u klaar
Mike Timmerman Sales Manager
mike.timmerman@ultimo.com
+32 15 44 41 44

Vraag een demo aan