Out-of-the-box
Extreem flexibel
Geschikt voor alle assets
Ongeëvenaarde ROI

Infrastructuur

Bij het beheer en de instand­houding van infrastructurele objecten komt het aan op samenwerking en de juiste afstemming van activiteiten. Daarom is transparantie tussen de infrabeheerder en aannemer van groot belang. Maar hoe krijgt u dat voor elkaar? Hoe zorgt u ervoor dat de juiste activiteiten op het juiste moment worden verricht? En niet te vergeten, hoe borgt u de gemaakte afspraken?

WILT U WETEN WAT WE VOOR U KUNNEN BETEKENEN? Vraag een demo aan
Aannemers

Optimale prestaties tegen zo laag mogelijke kosten

De verantwoordelijkheid van de aannemer stopt tegenwoordig niet meer, nadat een project is opgeleverd. Sterker nog, dan begint het echte werk eigenlijk pas. Want hoe gaat u ervoor zorgen dat de assets de afgesproken beschikbaarheid halen, zonder dat u verlies lijdt op uw project? Ziet u genoeg data van uw assets? De Infra Asset Management software is dan voor u de uitgelezen oplossing om uw asset management processen te borgen en te optimaliseren. Ook kunt u de informatie delen met uw opdrachtgever(s), zo hebben zij ook inzicht in hun assets met de relevante (management)informatie. En kunt u er op acteren wanneer nodig.

Uw voordelen met de Ultimo Infra Asset Management software:

  • Borgen en nakomen van contractafspraken en Service Level Agreements (SLA’s).
  • Grip houden op de (onderhouds)kosten.
  • Beter risico’s inschatten en anticiperen op de toekomst. See vital signs. Take vital action.
Openbaar bestuur

Software die klaar is voor uw toekomst

Als organisatie binnen de overheid of publieke sector heeft u vaak een enorme portefeuille aan kostbare assets in uw beheer. Hierbij kunt u denken aan vastgoed, bedrijfsmiddelen, IT-middelen, voertuigen, etc. Al deze assets bij elkaar vertegenwoordigen een enorme waarde voor uw organisatie. Hoe zorgt u ervoor dat u geen onverantwoorde (financiële) risico’s loopt bij het beheer van al deze assets? En hoe stroomlijnt u al deze processen op efficiënte wijze? Met de Ultimo software heeft u het hulpmiddel in handen om alle ondersteunende processen te optimaliseren en te stroomlijnen. Maakt uw organisatie al gebruik van het Internet of Things? Ook daarin is Ultimo een hub waarmee u op slimme wijze meer rendement uit uw assets en processen kunt halen. Bent u al klaar voor de toekomst?

Afhankelijk van uw ondersteuningsbehoefte stellen wij een passende oplossing samen uit ons modulaire aanbod.

Met de Ultimo software profiteert u van:

  • Software die aansluit bij uw organisatie en ondersteuningsbehoefte.
  • Meer grip op de kosten van uw vastgoed, bedrijfsmiddelen en overige assets.
  • Een betere dienstverlening aan uw (interne) klanten en burgers.
  • Betere controle en samenwerkingsmogelijkheden met externe (toe)leveranciers, door zorgvuldige borging van contracten en afspraken.

Rijkswaterstaat: areaal op orde

Wat is de staat van het onderhoud van alle objecten van Rijkswaterstaat? Hoe kan dit zo objectief mogelijk bepaald worden? Dat was één van de belangrijkste vraagstukken voor Rijkswaterstaat op het gebied van Asset Management. Hiervoor wordt nu de Infra Asset Management van Ultimo ingezet om al deze informatie te borgen, conform de NEN 2767-4. Daarnaast speelt Ultimo een cruciale rol bij het samenwerken met marktpartijen. De informatie die in Ultimo wordt geborgd, is het startpunt van waaruit vervolgens verdere afspraken over prestaties gemaakt kunnen worden. En die vervolgens gemonitord kunnen worden.

Lees meer

Waterschappen: inzicht in areaal, decompositie en assets

In Nederland letten wij goed op onze waterhuishouding. Er wordt veel geïnvesteerd in de waterveiligheid. En terecht. Klimaatveranderingen vragen om scherp en alert te blijven. Omdat wij als burgers het wenselijk vinden dat ons belastinggeld goed besteed wordt, zijn waterschappen zich ervan bewust dat hun infrastructuur en processen efficiënt beheerd moeten worden. Met de (Infra) Asset Management software van Ultimo bent u in staat (om conform NEN 2767-deel 4 of ISO 55000) vorm te geven aan professioneel Asset Management. Breng risico’s in kaart en zorg ervoor dat u op tijd werkzaamheden uitvoert om het aantal storingen te minimaliseren en uw assets optimaal laat renderen. Werkt u met aannemers? Dan legt u de contractuele verplichtingen ook netjes vast. Wel zo overzichtelijk en duidelijk voor alle partijen.

Lees meer

Recente blogposts

AI Voor Iedereen
Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Vraag een demo aan