Out-of-the-box
Extreem flexibel
Geschikt voor alle assets
Ongeëvenaarde ROI

Logistiek

In de logistieke sector brengen dienstverleners niet alleen goederen van A naar B, maar hebben vaak ook een betrokkenheid bij complexere logistieke trajecten. Denk aan havenbedrijven en rederijen waarbij de verantwoordelijkheid ligt op (een deel van) de ketenregie. Toegevoegde waarde creëren en efficiënt werken is in alle gevallen noodzaak. Hoe zorgt u dat uw assets en faciliteiten kostenbewust beheerd worden? Ziet u alle signalen die uw assets afgeven? En luistert u hiernaar?

WILT U WETEN WAT WE VOOR U KUNNEN BETEKENEN? Vraag een demo aan
Logistieke dienstverleners

Optimale procesondersteuning voor een maximale beschikbaarheid van assets

Als logistiek dienstverlener bent u 24/7 bezig om uw processen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en het liefst met zo min mogelijk oponthoud. Hierbij bent u afhankelijk van goederen, inzet van uw personeel en al uw middelen. Wanneer we inzoomen op uw middelen, dan hebben we het over uw vastgoed, installaties, maar ook uw IT-middelen en wagenpark. Hoe zorgt u ervoor dat u grip heeft op al deze assets en dat deze middelen uw primaire proces niet verstoren?

Met de software van Ultimo heeft u een hulpmiddel in handen dat u het volgende biedt:

  • Grip en controle over het gehele facilitaire en onderhoudsproces.
  • Mogelijkheden voor kostenbeheersing.
  • Optimale beschikbaarheid van uw assets.
Transport

Administratief beheer en onderhouds­management

De transportsector zit wat betreft volume weer in de lift na mindere jaren met economische tegenwind. Dit betekent niet automatisch dat prijzen en marges zichzelf herstellen. Zaak dus voor ondernemingen in deze sector om goed op een efficiënte operatie te blijven letten. Hoe houdt u de veelheid aan administratie rondom uw wagenpark netjes op orde?

Overzicht in uw administratie vergroten

Denk dan aan het beheer van contracten, verzekeringen, facturaties, schades en tank­beurten. De Fleet Management software verschaft u alle noodzakelijke tools om op gestructureerde wijze het overzicht in uw administratie te vergroten.

Belangrijk onderdeel in uw bedrijfsvoering is het werk in uw werkplaats. Hoe houdt u grip op de onderhoudswerkzaamheden? Voert u ook (service)werkzaamheden uit voor derden? Met Ultimo heeft u altijd inzicht in al uw werkzaamheden. Of het nu gaat om keuringen, wagenpark onderhoud, facturatie of uw voorraadbeheer.

Met de Ultimo software:

  • Houdt u grip op uw complete wagenpark, zowel administratief als op het gebied van onderhoud.
  • Verkrijgt u exact inzicht in de Total Cost of Ownership (TCO) van uw voertuigen.
  • Werkt u efficiënter en maakt u duurzamer gebruik van uw wagenpark.

De weg naar hogere beschikbaarheid en lagere kosten in de transport sector

In een sector waarin de winstmarges vaak dun zijn, is het van vitaal belang om de onderhouds- en reparatiekosten in de hand te houden. Wagenparkbeheerders moeten optimaal zicht hebben op hun bedrijfsmiddelen om stilstand tot een minimum te beperken, kosten te beheersen en de productiviteit van de voertuigen te verhogen. In onze whitepaper ‘EAM for fleet management and maintenance: the key to better profits in the transport sector’ wordt uitgelegd hoe u het inzicht kunt krijgen dat u nodig hebt om goed geïnformeerde beslissingen te nemen om de beschikbaarheid te verbeteren, het HSE-beheer te vereenvoudigen en de risico’s voor de winstgevendheid te verminderen. Download de whitepaper nu.

Download whitepaper

Veiligheids­regio’s: geïntegreerde aanpak loont

Geen enkele veiligheidsregio is op dezelfde wijze georganiseerd. Maar over het algemeen is de bedrijfsvoering een complex samenspel van diverse bedrijfsprocessen. Er werken immers verschillende besturen en diensten samen uit verschillende plaatsen in een bepaalde regio. Overzicht en coördinatie met professioneel beheer van vastgoed, serviceverlening, onderhoudsmanagement, fleet management en IT service management is van groot belang om grip te houden op beschikbaarheid en kosten. Wat is het voordeel voor u als hiervoor slechts één systeem ingezet hoeft te worden?

Lees meer

Recente blogposts

AI Voor Iedereen
Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Vraag een demo aan