Watervoorziening

In België letten wij goed op onze waterhuishouding. Er wordt veel geïnvesteerd in de waterveiligheid. En terecht. Klimaatveranderingen vragen om scherp en alert te blijven. Omdat wij als burgers het wenselijk vinden dat ons belastinggeld goed besteed wordt, zijn waterschappen zich ervan bewust dat hun infrastructuur en processen efficiënt beheerd moeten worden. See vital signs. Take vital action.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Vraag een demo aan

Inzicht in areaal, decompositie en assets.

Het complete areaal met water- en zuiveringssystemen kan vele duizenden kostbare assets bevatten. Hoe zorgt u voor meer structuur bij het beheer hiervan? Hoe vergaart u cruciale informatie om belangrijke beslissingen te nemen? En op welke wijze verlengt u de levensduur van de kostbare assets? Met de (Infra) Asset Management software van Ultimo bent u in staat (om conform NEN 2767-deel 4 of ISO 55000) vorm te geven aan professioneel Asset Management. Breng risico’s in kaart en zorg ervoor dat u op tijd werkzaamheden uitvoert om het aantal storingen te minimaliseren en uw assets optimaal laat renderen. Werkt u met aannemers? Dan legt u de contractuele verplichtingen ook overzichtelijk en duidelijk vast voor alle partijen.

Met de Ultimo software profiteert u van:

  • Doorslaggevend overzicht om verbeteringen in de procesbeheersing door te voeren.
  • Meer mogelijkheden om Smart Maintenance en Internet of Things toe te passen en om onderhoud steeds meer voorspelbaar te maken.
  • Mobiele mogelijkheden, waaronder de app Ultimo Go+, om in het veld werkzaamheden te verrichten.

Watervoorziening Blogs

New Feature in the Spotlight: Kanban

Condities en kosten in beeld met Lange Termijn Asset Planning.

Procesbeheersing is de kunst om alle relevante informatiestromen in goede banen te leiden. En dus moeten uw beheer en uw metingen leiden tot de juiste voorspellingen en budgetteringen. Om uiteindelijk weer tot een verbeterd beheer te komen. See vital signs. Take vital action. Steeds weer. Hoe slaat u als Asset Manager een brug tussen Asset Management en Financiën? Hoe maakt u verantwoorde keuzes als het gaat om investeringsbeslissingen? Uw hulpmiddel: de module Lange Termijn Asset Planning. Stel een langetermijnbegroting op voor levensduurverlengend onderhoud, renovatie en vervanging van assets, gebaseerd op kosten en condities.

Meer info

Gebruik de kracht van de kaart.

Een kaart verbindt mensen, waar ze ook zijn. Door te werken met dezelfde kaart heeft iedereen hetzelfde beeld. Dankzij het inzicht dat kaarten en geografische analyses geven, is het mogelijk een verschil te maken. Organisaties onthullen de kracht van hun data en maken zichzelf slimmer met het geografisch informatiesysteem (GIS) van Esri: het ArcGIS-platform. Er is een standaard interface beschikbaar tussen Ultimo en Esri.

Meer info

Relevante Cases

Hoogheemraadschap van Rijnland
  • Vele duizenden assets in de software ondergebracht
  • Meer inzicht in het areaal en de risico’s
  • Op operationeel niveau meer efficiency
  • Maakt waarde aantonen van Asset Management eenvoudiger
Bevat video
Waterschap De Dommel
  • Brede inzet, waardoor meerdere afdelingen kosten besparen
  • Lagere administratieve last door slimme interfaces
  • Balans tussen exploitatie en onderhoud bij lange termijn beheer van assets
Zeg het maar.
Gaan we ervoor?
Wim De Beer Sales Director
wim.debeer@ultimo.com
+32 15 44 41 44

Vraag een demo aan

Sluiten Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

Het complete areaal met water- en zuiveringssystemen kan vele duizenden kostbare assets bevatten. Ultimo stelt u in staat vorm te geven aan professioneel Asset Management. Vraag een demo aan!