Out-of-the-box
Extreem flexibel
Geschikt voor alle assets
Ongeëvenaarde ROI

Lockout Tagout

Hoe voorkomt u arbeidsongevallen tijdens onderhoudswerkzaamheden? Met de module Lockout Tagout (LOTO) kan het onverwacht inbedrijfstellen van installaties of apparatuur tijdens onderhouds- of herstelwerkzaamheden worden voorkomen.

Software

Voorkom arbeidsongevallen tijdens onderhouds­werkzaamheden

De meeste arbeidsongevallen worden veroorzaakt door on­verwachte energietoevoer aan installaties of apparatuur. Dat kan voorkomen worden. Creëer een veilige werkomgeving door het volgen van een LOTO-procedure en stel uw installaties veilig. Met de module Lockout Tagout geeft u invulling aan deze procedures, als onderdeel van uw onderhouds- of werkvergunningenproces.

Wat bereikt u met Lockout Tagout?

  • Het voorkomen van het inbedrijfstellen van installaties en apparatuur tijdens onderhouds- en herstelwerkzaamheden.
  • Het voorkomen van arbeids­ongevallen en schade aan installaties of apparaten.
  • Het attenderen van collega’s op potentieel gevaarlijke situaties.
  • Het kunnen aantonen dat u aan belangrijke wet- en regelgeving voldoet.

Wat is LOTO of LOTOTO?

‘Lock out, Tag out’ (LOTO) of ‘Lock out, Tag out, Try out’ (LOTOTO) staat niet alleen voor het uitschakelen en isoleren van machines. Het is ook bedoeld om machines of onderdelen daarvan te vergrendelen, labelen en vooral te testen. Dit is noodzakelijk om de risico’s tijdens het uitvoeren van verschillende werkzaamheden met of aan de machines te minimaliseren.

Waarom LOTO of LOTOTO?

Een LOTOTO-procedure is een van de meest effectieve procedures om de veiligheid van werknemers te waarborgen Hiermee worden verschillende gevaarlijke situaties voorkomen. Zo zorgt het er onder andere voor dat de apparatuur niet ongecontroleerd in werking treedt. Door deze procedure te implementeren, wordt de kans op ongevallen of zelfs dodelijke ongevallen tijdens onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan apparatuur of machines aanzienlijk verkleind.

Het LOTO-proces in Ultimo

Het LOTO-proces bestaat in veel gevallen uit een aantal stappen. Op hoofdlijnen betreft dat een grondige voorbereiding, het uitschakelen, controleren en vergrendelen, controle op isolatie, waarschuwingstags plaatsen en informeren van betrokkenen, werkzaamheden uitvoeren en weer opstarten.

Het Lockout Tagout proces van uw organisatie kan geheel ondersteund worden met de Ultimo software.

LOTO-voorbereiding

Wanneer er Lockout Tagout van toepassing is, kan dit (bij de werkvoorbereiding) op de job of werkvergunning worden aangegeven. Ook bij periodieke werkzaamheden kan bij een periodieke onderhoudsjob al vooraf worden aangegeven dat LOTO van toepassing is, zodat de LOTO-voorbereiding niet kan worden vergeten.

Bij werkvergunningen kan worden ingesteld dat bij het aanvinken van bepaalde maatregelen automatisch wordt vastgesteld dat LOTO van toepassing is.

Indien LOTO van toepassing is, kan worden aangegeven welke sloten en labels dienen te worden geplaatst om het object veilig te stellen voordat de werkzaamheden aanvangen. Per LOTO-regel kan worden aangegeven welke energiebron wordt afgeschermd of afgekoppeld en welk installatieonderdeel het betreft.

Er kan, indien gewenst, gebruik worden gemaakt van LOTO-plannen. In een LOTO-plan wordt voor een punt in de installatie- of procesfunctiestructuur gedefinieerd welke sloten en labels er dienen te worden geplaatst om het object veilig te stellen. Deze regels worden bij het koppelen van een LOTO-plan naar een job of werkvergunning gekopieerd, waarna de werkvoorbereider ze controleert en waar nodig aanvult. Bij de inrichting van de module kan worden bepaald of en waar in het proces (bij welke voortgangsstatus) moet worden afgedwongen of er sloten en labels zijn gedefinieerd indien LOTO van toepassing is, zodat u voorkomt dat de LOTO-voorbereiding wordt overgeslagen. Indien gewenst kunnen de te plaatsen labels worden geprint vanuit Ultimo. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van (speciale) labelprinters. Bij de inrichting van de module kunnen de labels passend worden gemaakt voor de labelprinter die u hiervoor gebruikt.

Afhandeling van Lockout Tagout

Om tijdens en na de werkzaamheden inzichtelijk te hebben of sloten en labels daadwerkelijk zijn geplaatst, is het mogelijk om, als alternatief voor het ‘afvinken op papier’, de afhandeling binnen Ultimo uit te voeren. Voor een zo accuraat mogelijke registratie ligt de afhandeling via een mobiele device het meest voor de hand. Het is daarom mogelijk om het plaatsen en verwijderen van sloten en labels vanuit Ultimo Go af te handelen. Dit maakt het mogelijk om te borgen dat werkzaamheden pas worden uitgevoerd, wanneer alle benodigde sloten en labels zijn geplaatst.

Optioneel

Doe de Lockout Tagout voorbereiding vanaf een P&ID

Ultimo Plotplan / P&ID Lockout tagout module

Met Smart Images+ is het mogelijk om een P&ID als visuele ondersteuning te gebruiken bij het maken van een LOTO-plan of een LOTO-aanvraag. Zo is het mogelijk om op een P&ID exact aan te geven waar een slot of label moet worden toegevoegd. Na het toevoegen van een slot of label wordt er een markering en eventuele volgorde op de P&ID getoond. Zo is de volledige veiligstelling goed inzichtelijk.

Recente blogposts

AI Voor Iedereen
Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Vraag een demo aan