Out-of-the-box
Extreem flexibel
Geschikt voor alle assets
Ongeëvenaarde ROI

Kostenregistratie

Hoe houdt u grip op uw uitgaven en budgetten? Registreer met behulp van de module Kostenregistratie de gemaakte kosten en houdt uw budgetten in de gaten.

Software

Inzicht in kosten met diverse standaard­rapportages

Monitor uw beschikbare budget en maak de kosten van uw activiteiten inzichtelijk. Het registreren van kosten vormt de basis voor waardevolle stuur­informatie. Door in Ultimo uw gemaakte (en verwachte) kosten te registreren beschikt u door middel van rapportages over deze belangrijke stuurinformatie en dwarsdoorsnedes.

Wat zijn de andere mogelijkheden van deze module?

  • Registreer op verschillende niveaus kosten en maak onderscheid tussen kostensoorten.
  • Belast kosten door naar de juiste kostenplaats.
  • Onderbouw kostenvraagstukken.

Prognose van kosten en uren

Inzicht krijgen in de toekomstige werklast en kosten van periodiek en correctief onderhoud? Het vinden en genereren van deze informatie kan eenvoudig binnen Ultimo. Met ‘Prognose van kosten en uren’ zijn geplande kosten of geplande uren van jobs en van verwacht periodiek onderhoud samen te voegen en te exporteren naar Excel. De Excelsheet kunt u vervolgens naar uw hand zetten. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld de geplande kosten voor het volgende jaar te bekijken of de geplande uren voor een vakgroep in het volgende kwartaal. Doordat deze informatie in Excel aangeboden wordt is het gemakkelijk te verwerken of te delen met anderen.

Optioneel

Multi-Currency

Maakt u in een internationale omgeving gebruik van Ultimo? Waarin meerdere organisaties de kosten in hun eigen lokale valuta bijhouden? Maak dan gebruik van de Multi-Currency functionaliteit binnen Ultimo. Hiermee wordt onderscheid gemaakt tussen de bedrijfsvaluta en transactievaluta (bijvoorbeeld in de inkoop-module). Zo kan iedere organisatie met haar eigen valuta werken, maar kunt u de gemaakte kosten wel benchmarken in uw rapportages. Multi-Currency is beschikbaar vanaf versie 2018R2.

Recente blogposts

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Vraag een demo aan