WILT U MEER WETEN? DOWNLOAD ONZE WHITEPAPER! Download whitepaper

Het begeleidt de transformatie van reactief onderhoudsbeheer naar een meer proactieve en kosteneffectieve structuur voor asset management, waarbij functies met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu (HSE) en bedrijfsvoering worden geïntegreerd.

Prestaties van assets maximaliseren gedurende hun gehele levenscyclus

Assets vormen het fundament van een bedrijf – ze bieden de infrastructuur waarop het dagelijkse werk is gebouwd en de hulpmiddelen waarmee succes gedijt. Er bestaan vele verschillende soorten assets, die kunnen variëren in hun aard en doel, maar vaak overlappen ze elkaar in hun bijdragen om een specifieke functie te bereiken. Organisaties streven ernaar om de prestaties van assets gedurende hun hele levenscyclus te maximaliseren door hun huidige staat te beheren en proactief te werken om ongewenste problemen te voorkomen. In werkelijkheid blijft het voor veel bedrijven echter een uitdaging om deze assets te monitoren, beheren en analyseren.

Een katalysator voor verdere verbetering

Enterprise Asset Management (EAM) heeft veel aandacht gegenereerd – genoemd in talloze tijdschriftartikelen, uitgebreid besproken op conferenties en uitgelicht in talloze webinars. Deze discussies dienen voor veel organisaties als inspiratiebron en katalysator voor verdere verbetering. Desondanks is er nog ruimte voor verbetering, aangezien er moeilijkheden zijn bij het bepalen van de te volgen koers en het vinden van de weg voorwaarts. Organisaties hebben een goed gestructureerd plan nodig om te bepalen waar ze moeten beginnen, welke doelen ze moeten stellen en welke acties nodig zijn om deze doelen te bereiken.

Plan uw EAM-reis

Na tientallen jaren ervaring, het verzamelen van feedback en het duiken in onderzoek, heeft IFS Ultimo het EAM Groeimodel ontwikkeld: een blauwdruk die de huidige situatie van asset management in kaart brengt en het pad laat zien naar potentiële groei in hun asset management-niveau door optimaal gebruik te maken van de diensten van Ultimo. Het begeleidt de transformatie van reactief onderhoudsbeheer naar een meer proactieve en kosteneffectieve structuur voor asset management, waarbij functies met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu (HSE) en bedrijfsvoering worden geïntegreerd.

Het EAM Groeimodel verkennen

Er zijn verschillende groeimodellen binnen asset management, waaronder vijf tot zes fases binnen de afzonderlijke modellen. Ze beginnen allemaal vanaf de Reactieve fase als basisniveau tot de Ultimate fase als hoogste niveau. IFS Ultimo voegde waarde toe aan zijn model door het op maat te laten maken voor zijn software en er andere afdelingen in op te nemen, zoals HSE, operations en financiën, in plaats van alleen de onderhoudsafdeling. Het EAM Groeimodel van IFS Ultimo bestaat uit vijf fasen: Reactief, In control, Proactief, Smart en Ultimate.

Nu beschikbaar: whitepaper “Verder komen: EAM Maturity”

In deze whitepaper wordt elke fase van het IFS Ultimo EAM Groeimodel beschreven en wordt besproken hoe organisaties hun weg naar het doorlopen van de fasen van het model kunnen plannen. Het EAM Groeimodel van IFS Ultimo is een stappenplan om hogere niveaus van EAM-volwassenheid te bereiken. Het model kan worden gebruikt als hulpmiddel om de huidige fase van de organisatie in het groeimodel te identificeren en hun toekomstige doelen te bepalen. Bovendien helpt het asset mangers bij hun inspanningen om interne steun te verwerven. Met de kennis die dit groeimodel biedt, kan een assetmanager bijvoorbeeld een duidelijk traject presenteren aan het bestuur, waarin de huidige fase, de gewenste doelstellingen en de benodigde budgettoewijzingen voor vooruitgang worden geschetst.

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Whitepaper downloaden