Vormgeven van uw onderhoudsplan

Het blijft altijd zoeken naar de beste manier om uw onderhoudsplannen vorm te geven. De wens is om steeds meer naar predictief onderhoud te gaan. Maar bent u net te laat met het predictieve onderhoud, dan is correctief onderhoud juist weer nodig. Het is een dunne lijn om op te balanceren. En met de huidige technologische hulpmiddelen is de balans gelukkig steeds makkelijker te vinden. Om nog wat extra te ondersteunen volgen hier de vijf dingen die u moet weten over onderhoudsplannen: 

  1. IoT (Internet of Things) helpt écht – Door de koppeling van uw assets met het Computerized Maintenance Management Systeem (CMMS) ontstaat beter inzicht in storingen. Het verzamelen van allerlei meetgegevens die sensoren u geven, helpt downtime te verkorten of zelfs te voorkomen. En wanneer u het CMMS zó instelt dat het automatisch een werkorder aanmaakt als er onregelmatigheden geconstateerd zijn, gebruikt u IoT heel effectief. Bang dat u door de bomen het bos niet meer ziet? Het is natuurlijk ook mogelijk om juist de voor u relevante gegevens tussen alle verzamelde data te filteren.  
  2. Er bestaat geen glazen bol waar u de toekomst in kunt zien – Helemaal zeker bent u nooit over de toekomst. Er zijn immers vele factoren die hun invloed hebben. Door een grondige analyse van de storingen, downtime, de benodigde én beschikbare onderdelen voor reparatie heeft u wel een goed beeld. Gestructureerde invoer van deze gegevens geven u de juiste gereedschappen in handen voor overzichten en dashboards. Zo komt u wél dicht in de buurt van een glazen bol. 
  3. Het is en blijft moeilijk om met al uw collega’s op één lijn te zitten – Maar niets is onmogelijk. Wanneer u uw heldere visie goed met uw collega’s bespreekt, heeft u een goed uitgangspunt. Uw onderhoudsplan heeft een goede cijfermatige onderbouwing. Want de gegevens zijn immers niet uit de lucht gegrepen. En vanuit het geïntegreerde Kanban (plan)bord in uw Maintenance Management software, is samenwerken wel erg gemakkelijk. Taken zijn overzichtelijk ingedeeld en automatisch omgezet in werkorders. Maak goed gebruik van extra en nieuwe functionaliteiten in het CMMS. Op één lijn zitten met uw collega’s is op deze manier nog beter haalbaar. 
  4. Plannen zijn er om gewijzigd te worden – Neem uzelf niet té serieus. Een plan blijft een plan. Het is dus een richtlijn om te werken aan een soepel lopende afdeling. Voortschrijdend inzicht en toekomstige ontwikkelingen zorgen ervoor dat u een plan tussentijds aan moet passen. En dat is juist goed! Want als u vijf jaar geleden al exact wist wat u vandaag weet, had u beter een ander beroep kunnen kiezen. De mens en de techniek zijn continu in ontwikkeling. Met alle data die u tot uw beschikking heeft en nog gaat krijgen kunt u uw plannen steeds beter vormgeven.  
  5. U doet het goed – Laat u niet van de wijs brengen. Een beetje extra hulp kan natuurlijk nooit kwaad. Overzicht is hier het sleutelwoord. Slim gebruik van Maintenance Management Software en uw overige systemen zorgt ervoor dat u steeds nauwkeuriger kunt werken. Experimenteren met nieuwe technologie hoort hier ook bij. Dit hoeft niet te betekenen dat het in één keer een groot succes is. Zolang u maar de juiste partners heeft die u ondersteunen, is de kans van slagen het grootst.
Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Download hier het e-book De Maintenance Management Software Implementatie Toolkit