Het beheren en onderhouden van assets is voor alle organisaties in de maakindustrie van cruciaal belang. Dat is uiteraard altijd zo geweest, maar de afgelopen jaren is dat voor veel bedrijven nog duidelijker geworden. Door invloeden van buitenaf – zoals de stijgende energieprijzen en de coronacrisis – neemt de druk toe om sneller, goedkoper en ook duurzamer te produceren, met behoud van de kwaliteit. Daardoor is het nog belangrijker geworden dat assets blijven presteren en dat de risico’s op storingen worden verminderd. Je wilt het liefst van tevoren weten welke assets onderhoud nodig hebben en welke onderdelen je moet vervangen. Of nog beter: dat je assets zelf automatisch een signaal geven als ze onderhoud nodig hebben en je precies weet welke onderdelen er vervangen moeten worden.

De grootste uitdaging voor veel organisaties om dit voor elkaar te krijgen is om informatie uit losse systemen en machines bij elkaar te brengen. De verschillende afdelingen die bij het beheer en onderhoud van assets betrokken zijn, opereren vaak nog gescheiden. Ieder met hun eigen systemen en data. Daardoor kost het veel tijd en energie om storingen te voorkomen of op te lossen. Dit vertraagt het proces en voorkomt dat je snel in kunt grijpen bij mogelijke storingen. Terwijl je juist de meeste waarde creëert, als je de data die verschillende afdelingen combineert.

Maar hoe pak je dat slim aan? Met Smart Asset Management. Daarmee creëer je een geïntegreerd overzicht van je assets en hun prestaties, met als doel om de levensduur van assets te verlengen, onderhoudskosten te verlagen en samenwerking tussen afdelingen te verbeteren. In dit blogartikel laten we zien hoe je stapsgewijs steeds meer inzicht kunt krijgen in de assets die je moet beheren en onderhouden.

1. Stel data uit je organisatie centraal en structureer je data

De eerste stap is dat je inzicht krijgt in welke assets waar staan en wat de actuele status is, zodat je sneller kunt bepalen wat er precies onderhouden of gerepareerd moet worden. Dat doe je door alle relevante informatie uit verschillende systemen te registreren op één centrale plek. Zo kun je gedetailleerde informatie over apparaten, locaties, merken, typen, serienummers, relaties met andere apparaten én de onderhoudsgeschiedenis beheren. Zo heb je altijd een goed overzicht van alle assets in je organisatie. Daardoor krijg je beter inzicht in de prestaties en onderhoudsgeschiedenis van machines en apparaten. In één oogopslag heb je alle actuele informatie tot je beschikking om bij storingen en gepland onderhoud de juiste monteur met de juiste onderdelen te sturen.

2. Breng het gedrag en prestaties van assets in kaart

De machines en apparaten in je productielijnen bevatten ontzettend veel waardevolle informatie. De codes en data die ze gebruiken is primair bedoeld voor de besturing van alle onderdelen. Een voorbeeld van machinedata zijn bijvoorbeeld de foutcodes op het display (HMI) van een machine. Het is in veel gevallen mogelijk om deze codes en andere vormen van data te ontsluiten en te verzamelen. Niet om assets te besturen, maar om een actueel beeld te krijgen van het gedrag en de prestaties van apparaten en individuele onderdelen. Je maakt eigenlijk een logboek om per asset te zien welke storingsmeldingen zijn opgetreden. Zo kun je onder andere na een bepaalde periode kijken bij welke machines vaak foutmeldingen voorkomen en onderzoeken hoe dat komt. En de assets die geen of weinig data gebruiken, kun je voorzien van sensoren om onder andere de temperatuur, het stroomverbruik, trillingen en andere waarden te meten.

3. Werk integraal en doorbreek het werken in datasilo’s

Bij storingen is een gebrek aan communicatie tussen de operatie, maintenance en planning een bekend probleem. Als servicemonteurs geen zicht hebben op de productielijnen en welke assets waar precies staan, zijn ze afhankelijk van de beschrijving van een operator over de storing. Maar in hoeverre kun je erop vertrouwen dat een operator een beschrijving geeft van een storing, waardoor een monteur direct weet wat hij moet doen? Dat is behoorlijk lastig. Vooral als er tientallen of honderden assets aanwezig zijn in een fabriek. Hoe weet je of ze het juiste apparaat beschrijven?

Dat doe je vooral door duidelijke afspraken te maken over het melden van storingen en communicatie over assets. Je wilt het proces zo inrichten dat je operators de correcte (fout)omschrijving en/of storingsmelding eenvoudig kunnen doorgeven. Dat kun je doen door assets te voorzien van een uniek nummer (ID). Daardoor hoeven operators niet meer te beschrijven welke assets onderhoud nodig hebben, maar hoeven ze alleen het ID-nummer door te geven. Ook kun je het doorgeven van storingen categoriseren en daarover afspraken maken. Daardoor begrijpt maintenance beter wat er aan de hand is en kunnen ze sneller schakelen. Denk aan categorieën zoals:

  • Volledige stilstand of verminderde prestaties
  • Constante storing of niet-constante storing
  • Nieuwe storing of eerder zelfde storing opgetreden

4. Laat assets storingen zelf melden

De volgende stap is dat je gaat toewerken naar het principe van Just-in-Time Maintenance: je gaat precies het juiste moment van onderhoud bepalen. Dus niet te vroeg, maar vooral niet te laat. Het grote voordeel is dat je daarmee de ongeplande stilstand fors kunt reduceren én het is een duurzame aanpak omdat je niet onnodig onderdelen gaat vervangen. Een goede eerste stap is dat de assets zelf slijtage of afwijkingen gaan waarnemen en direct een melding versturen, als bepaalde waarden overschreden worden. Bijvoorbeeld in de vorm van een e-mail, sms of een notificatie in een app. Het voordeel daarvan is dat je precies weet bij welke assets je moet zijn en mogelijk ook om welke onderdelen het gaat.

5. Optimaliseer automatische processen (zoals werkorders)

Het melden van storingen is slechts één onderdeel dat je als organisatie kunt automatiseren. Veel handmatige en tijdrovende handelingen in het proces van het beheren en onderhouden van assets worden nu nog met losse tools en spreadsheets gedaan. Daardoor loop je bijvoorbeeld het risico dat de verkeerde informatie aan een opdracht wordt gekoppeld, waardoor maintenance niet de juiste onderdelen ter beschikking heeft om vroegtijdig onderhoud te doen. Dat kun je voorkomen door bijvoorbeeld automatische werkorders aan te maken op basis van de notificaties van assets (zie punt 4). De notificaties worden ingelezen in een planningstool en bevatten informatie over locatie, het type asset en het type onderhoud dat nodig is. Op basis van die informatie wordt een werkorder aangemaakt en toegewezen aan een beschikbare technicus. Ook kunnen er eventueel automatisch reserveonderdelen besteld worden en/of klaargelegd worden voor een monteur.

6. Ontdek patronen in het gedrag van je assets

De vijf stappen die hierboven beschreven zijn, vormen uiteindelijk de basis voor het slimmer onderhouden van je assets. Daardoor komt echter ook een waardevolle bron van informatie beschikbaar die je helpt om beter te begrijpen hoe je assets presteren en wanneer storingen vaak optreden. Dat kan te maken hebben met de temperatuur, trillingen of de belasting van bepaalde onderdelen. Maar ook aan externe factoren zoals de luchtvochtigheid in een fabriek. Door data te verzamelen, kun je patronen gaan herkennen in het gedrag van assets. Hoe meer informatie je hebt over je productielijnen, resources, voorraden, onderhoud, omgevingsfactoren en andere informatie, des te sneller en nauwkeuriger kun je die patronen ontdekken. Met slimme technologie kun je op basis van deze informatie het gedrag van assets gaan voorspellen. Dus ook wanneer storingen gaan optreden of als de slijtage van assets harder gaat dan verwacht. Zo kun je veel nauwkeuriger bepalen wanneer je moet onderhouden om stilstand en uitval van assets te verminderen.

Veel meer dan slimmer onderhoud

Door data uit je systemen, assets en andere bronnen bij elkaar te brengen, geef je meer (actuele) context aan de historische informatie die je al tot je beschikking hebt. Daardoor ga je assets niet meer onderhouden op basis van interpretatie of gevoel, maar op basis van feiten en cijfers. Je zult er versteld van staan hoeveel impact dat kan hebben. En door beter te begrijpen hoe je assets presteren, en welke factoren daarbij van invloed zijn, kun je bijvoorbeeld ook jouw operatie daar beter op afstemmen, je receptuur verbeteren en de kwaliteit van je productie verbeteren. Stap voor stap kun je met behulp van data steeds meer processen in de fabriek optimaliseren. De mogelijkheden zijn er, de horizon bepaal jij!

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37