De dagelijkse praktijk

In de voedselsector en de farmaceutische sector, maar ook in de gezondheidszorg, draait alles om kwaliteit. De kwaliteit van ingrediënten, grondstoffen, medicijnen en natuurlijk de eindproducten. Temperatuur en luchtvochtigheid spelen hierin een hele belangrijke rol, dus het is essentieel dat deze grondig bewaakt worden. In sommige gevallen gebruiken bedrijven hier al sensoren voor om voortdurend inzicht te hebben, maar in veel gevallen doen ze dit nog steeds steekproefsgewijs.

Dit kan een heel erg arbeidsintensief proces zijn, vooral als je een groot magazijn of groot ziekenhuis met veel medicijnopslag hebt. Asset eigenaren of inspectiedienstteams in de gezondheidszorg controleren de temperaturen van medicijnkasten en koelingen om medicijnen en monsters in op te slaan twee keer per dag. Omdat dit dus het grootste deel van de dag niet gecontroleerd wordt, weten ze gedurende die tijd niet of de temperatuur juist is.

Zelfs als je niet in de gezondheidszorg werkt, maar in een andere sector waar assets cruciaal zijn voor je bedrijf, geldt dezelfde situatie. Of het nu koelhuizen op industriële locaties, machines voor productiemaatschappijen of vorkheftrucks bij logistieke dienstverleners zijn; elke asset heeft zijn eigen kritische dataniveau dat niet overschreden mag worden. Of zoals wij graag zeggen: elke asset vertelt zijn eigen verhaal. Denk bijvoorbeeld aan luchtvochtigheid, accustatus, slijtage, enzovoorts.

Kostbare tijd gaat verloren

Als deze technische medewerkers een afwijking constateren tijdens hun check van deze assets, of als een afwijking niet automatisch wordt omgezet in een actie, ben je al te laat! Dit kan een enorme negatieve impact hebben op de kwaliteit van een product of medicijn in een ziekenhuis. En daarmee heeft het ook een significante impact op de gehele organisatie.

Afwijkingen worden zelden handmatig opgemerkt op precies dat moment dat ze zich voordoen. En dus zijn mensen meestal te laat. Wanneer ze wel worden geconstateerd worden ze natuurlijk direct gemeld. Soms wordt een ander teamlid van de technische dienst gevraagd om het probleem te vinden en probeert hij of zij het op te lossen, maar de juiste monteur is niet altijd direct beschikbaar vanwege een vaste planning. Daarom kan het wat extra tijd kosten om de juiste persoon te vinden om het probleem op te lossen. Terwijl gezocht wordt naar de juiste monteur blijft de afwijking bestaan en heeft deze een negatief effect op je processen…

En zelfs als je op afstand kan monitoren, maar dit niet koppelt aan je onderhouds- of Asset Management-systeem, kan kostbare tijd verloren gaan, met alle gevolgen van dien.

Dit kan worden voorkomen. Maar hoe?

Deze types assets kunnen worden gevolgd en gemonitord. Door Internet of Things-sensoren (IoT) te plaatsen, of een PLC (Programmable Logic Controller) of HMI (Human Machine Interface) aan te sluiten op medicijnkasten, koelingen of koelhuizen kan hun gedrag worden bewaakt. Op deze manier wordt assetdata, zoals temperatuur, energieverbruik en veel meer, in real-time verzameld.

Door deze data te monitoren wordt een digitale vingerafdruk van het normale gedrag van een asset gemaakt. Daarna kun je het abnormale gedrag gaan herkennen, zodat je op tijd gewaarschuwd wordt voordat er echte problemen kunnen optreden.
De asset manager kan deze data zelfs koppelen met een EAM-tool. Hierdoor is het mogelijk te handelen zodra het nodig is, omdat je real-time inzicht in de status van de assets hebt. Notificaties kunnen direct verzonden worden als dit nodig is, zodat men direct tot actie of reparatie kan overgaan. Just-in-Time Maintenance aan assets wordt zo de realiteit voor de technische teams in ziekenhuizen en op industriële locaties.

Verbeter de beschikbaarheid van je assets!

Maar ook voor jou! Door smart asset management aan je assets toe te voegen wordt je proces versimpeld, kan de beschikbaarheid van assets worden verbeterd en wordt veel tijd bespaard. Tijd die je kunt besteden aan andere zaken die helpen je belangrijkste processen te verbeteren, zoals de zorg voor patiënten of het verbeteren van je industriële productieproces.

Andere blogs geschreven door Patrick Beekman

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37