Out-of-the-box
Extreem flexibel
Geschikt voor alle assets
Ongeëvenaarde ROI
Klantcase

Onderhoud is van essentieel belang bij Waterschap De Dommel

Om al het riool-, regen- en industrieel afvalwater te zuiveren, beschikt Waterschap De Dommel over acht rioolzuiveringsinstallaties en één slibverwerkingsinstallatie. Een intensief proces dat non-stop bezig is. Onderhoud is van essentieel belang, om dit proces draaiende te houden en de huidige waterkwaliteit te kunnen behouden.

Wilt u meer weten? Bekijk de video

Meer grip op techniek bij Waterschap De Dommel

Sinds 2002 gebruikt Waterschap De Dommel Ultimo. De Infra Asset Management software ondersteunt het onderhoudsproces aan de rioolzuiveringsinstallaties en de slibverwerkingsinstallatie. Daarnaast wordt Ultimo ruimschoots ingezet op het gebied van projecten, de lange termijn asset planning, (uren)administratie en inkoop.

Reeds behaalde resultaten zijn:

  • Brede ondersteuning, waardoor meerdere afdelingen kosten besparen.
  • Lagere administratieve last door slimme interfaces.
  • Balans tussen exploitatie en onderhoud bij het lange termijn beheer van assets.

Lange Termijn Asset Planning (LTAP)

Waterschap De Dommel heeft samen met andere stakeholders vorm gegeven aan de optionele module Lange Termijn Asset Planning (LTAP). Het doel van dit LTAP-project was om een tool te ontwikkelen waarbij de keuze tussen investeren en onderhouden wordt ondersteund. Onder andere met gegevens uit het onderhoudsbeheersysteem. De tool moet op overzichtelijke wijze aangeven wat de financiële gevolgen zijn van het in de lucht houden van een bepaalde asset. De kracht van de tool is dat het niet meer om techniek gaat, het gaat om waarde. Daarmee fungeert de tool als een ware vertaalslag. Om bij het bestuur de discussie te kunnen voeren over de commerciële en economische doelen van het bedrijf. En de bijbehorende inspanningen voor assetmanagement.

Modules in deze case

Areaalbeheer
Inzicht en grip op uw areaal.
Contractenbeheer
Bespaar en voorkom onnodige kosten.
Dashboards / Rapportages
Belangrijke stuurinformatie direct voorhanden.
Gebrekenbeheer
Extra hulpmiddel bij het realiseren van een optimale beschikbaarheid.
Kostenregistratie
Inzicht in kosten met diverse standaard rapportages.
Lange Termijn Asset Planning
De verbindende schakel tussen Maintenance, Productie en Financiën.
Periodiek onderhoud
Optimaliseer de prestaties van uw assets met predictief en risicogestuurd onderhoud.
Projectenbeheer
Projecten efficiënt beheren en gestructureerd coördineren.
Service Level Agreements
Voldoe aan gemaakte SLA's.
Ultimo Configuration Tool
Ultimo is aanpasbaar aan uw unieke bedrijfsprocessen.
Uren­verantwoording
Een compleet overzicht van de bestede tijd.
Vastgoedbeheer
Inzicht in uw vastgoedgegevens, de basis naar meer.
Voorraadbeheer en inkoop
Voorkom stockbreuken met een minimale voorraad.
Werkorderbeheer
Creëer een efficiënte werkorderstroom.
Werkvergunningen Software
Integratie tussen werkorder en werkvergunning.
“Om een goed eindproduct af te leveren aan de klant, is het van vitaal belang dat wij goed grip houden op de techniek binnen onze organisatie. Dat lukt met Ultimo goed en dankzij slimme interfaces is ook een flinke daling van de administratieve last bereikt.”
Ed Herberigs
Waterschap De Dommel
Wij staan voor u klaar
Wim de Beer Sales Director
wim.debeer@ultimo.com
+32 15 44 41 44

VRAAG EEN DEMO AAN