Out-of-the-box
Extreem flexibel
Geschikt voor alle assets
Ongeëvenaarde ROI
Klantcase

Onderhoud is van essentieel belang bij Waterschap De Dommel

Om al het riool-, regen- en industrieel afvalwater te zuiveren, beschikt Waterschap De Dommel over acht rioolzuiveringsinstallaties en één slibverwerkingsinstallatie. Een intensief proces dat non-stop bezig is. Onderhoud is van essentieel belang, om dit proces draaiende te houden en de huidige waterkwaliteit te kunnen behouden.

Wilt u meer weten? Bekijk de video

Meer grip op techniek bij Waterschap De Dommel

Sinds 2002 gebruikt Waterschap De Dommel Ultimo. De infra asset management software ondersteunt het onderhoudsproces aan de rioolzuiveringsinstallaties en de slibverwerkingsinstallatie. Daarnaast wordt Ultimo ruimschoots ingezet op het gebied van projecten, de lange termijn asset planning, (uren)administratie en inkoop.

Reeds behaalde resultaten zijn:

 • Brede ondersteuning, waardoor meerdere afdelingen kosten besparen.
 • Lagere administratieve last door slimme interfaces.
 • Balans tussen exploitatie en onderhoud bij het lange termijn beheer van assets.

Lange Termijn Asset Planning (LTAP)

Waterschap De Dommel heeft samen met andere stakeholders vorm gegeven aan de optionele module Lange Termijn Asset Planning (LTAP). Het doel van dit LTAP-project was om een tool te ontwikkelen waarbij de keuze tussen investeren en onderhouden wordt ondersteund. Onder andere met gegevens uit het onderhoudsbeheersysteem. De tool moet op overzichtelijke wijze aangeven wat de financiële gevolgen zijn van het in de lucht houden van een bepaalde asset. De kracht van de tool is dat het niet meer om techniek gaat, het gaat om waarde. Daarmee fungeert de tool als een ware vertaalslag. Om bij het bestuur de discussie te kunnen voeren over de commerciële en economische doelen van het bedrijf. En de bijbehorende inspanningen voor assetmanagement.

“Om een goed eindproduct af te leveren aan de klant, is het van vitaal belang dat wij goed grip houden op de techniek binnen onze organisatie. Dat lukt met Ultimo goed en dankzij slimme interfaces is ook een flinke daling van de administratieve last bereikt.”
Ed Herberigs
Waterschap De Dommel

Recente klantencases

Erasmus MC
 • Bij een externe audit, door de IGJ of certificerende instanties, kan aantoonbaar gemaakt worden dat er voldaan wordt aan de vereisten van het Convenant medische technologie.
 • Een jaarlijkse besparing van 130 tot 160 manuren.
 • Geen dubbele invoer meer van onderhouds- en testgegevens.
 • Onderhoudswerkzaamheden kunnen niet meer vergeten worden door actieve meldingen naar de medische technici van Logic Medical.
Bristol Port Company
 • Een toekomstbestendig, geïntegreerd en gecentraliseerd Enterprise Asset Management-systeem (EAM).
 • Efficiëntere en effectievere werkvergunningen, gericht op meer veiligheid voor personeel en opdrachtnemers.
 • Beter inzicht in gevaarlijk en niet-gevaarlijk werk, waardoor werk sneller en grondiger kan worden gedeconflicteerd.
 • Complete controle over de verzamelde data, waardoor in de toekomst betere zakelijke beslissingen genomen kunnen worden.
 • Mogelijkheid om Ultimo aan te passen en te configureren naar aanleiding van constante verbeteringsacties.
Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Vraag een demo aan