Food

Met een indrukwekkende omzet, honderdduizenden arbeidsplaatsen en een zeer grote exportwaarde is de voedingsmiddelenindustrie van groot belang voor de BV Nederland. Strikte kwaliteitsstandaarden die worden nageleefd en een efficiënte werk- en productiecultuur hebben voor een dominante positie gezorgd. De assets en faciliteiten spelen hierbij een grote rol. De signalen die zij afgeven en met name de acties die daaraan worden verbonden, idem dito. Luistert u goed naar wat uw assets u vertellen?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Vraag een demo aan

Grip op uw assets met complete maintenance management software.

Met de grillige consument als afnemer kan de foodindustrie niet op haar lauweren rusten. Ook ligt de moordende concurrentie altijd op de loer. Zaak dus om scherp en alert te blijven. Luistert u hierbij wel naar wat uw assets u te vertellen hebben? Met de schat aan informatie bent u in staat om verbeteringen in de proces­beheersing door te voeren, waardoor nog efficiënter geproduceerd kan worden. Het structureel vastleggen van relevante informatie helpt u bovendien bij het eenvoudiger voldoen aan controles voor normeringen en wetgeving (zoals HACCP, GMP en ISO). Want voedselveiligheid is voor u toch ook essentieel?

Werken met Ultimo resulteert in:

  • Meer controle over de uitvoering van onderhouds­werkzaamheden, waardoor minder ongeplande stilstand en verlies aan productietijd.
  • Doorslaggevend overzicht om verbeteringen in de procesbeheersing door te voeren.
  • Meer mogelijkheden op het gebied van Smart Maintenance en Internet of Things om toe te passen en onderhoud steeds meer voorspelbaar te maken.

Gaat er kennis met pensioen?

De krapte op de arbeidsmarkt (vergrijzing en ontgroening) vragen om creativiteit. Ook voor u als verantwoordelijke voor maintenance. Want hoe borgt u de waardevolle kennis van uw bijna met pensioen gaande collega’s? U moet er niet aan denken dat deze informatie verloren gaat. See vital signs. Take vital action. Laat deze onderhouds­informatie niet verloren gaan en borg deze in Ultimo.

Lees meer

Uw werkomgeving veiliger maken?

Leert u van bijna-incidenten op de werkvloer? Heeft u oog voor veiligheid tijdens onderhoudswerkzaamheden? Borgt u veranderprocessen op structurele wijze? Hoe geeft u overzichtelijk werkvergunningen uit? De uitgebreide modules op het gebied van Safety Management maken het leven van de HSE-manager en Maintenance Manager eenvoudiger. Al uw assets vertellen hun verhaal. Maar luistert u hier wel naar? Meer weten?

Lees meer
Zeg het maar. Gaan we ervoor?
Lubert Gerrits Sales Manager
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Vraag een demo aan

Sluiten Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

De signalen die assets en faciliteiten afgeven en met name de acties die daaraan worden verbonden zijn van belang. Ultimo kan u hierbij helpen. Vraag een demo aan!