Academy

De Ultimo Academy is er voor u. Voor als u een beginnende gebruiker bent, maar ook als u een gevorderde gebruiker van de software bent. Zo krijgt u passende ondersteuning in de vorm van trainingen. Wij ontvangen u graag in één van onze trainingslokalen. Of wij komen naar u toe voor een groepstraining of werkplekinstructie. De introductie van e-learning biedt u nu ook de mogelijkheid om een training te volgen waar en wanneer u wilt. Alles staat in het teken van ‘Live-link your assets and facilities’.

Service

Variatie en diepgang

Het volledige Ultimo trainingsaanbod bestaat uit basistrainingen, moduletrainingen en applicatiebeheertrainingen.

De basistrainingen zijn bijzonder geschikt (en worden aangeraden) voor alle gebruikers en applicatiebeheerders, voor het opdoen van basiskennis en kennis van de verschillende mogelijkheden van de software. De moduletrainingen zijn met name bedoeld voor gebruikers en applicatiebeheerders om meer kennis op te doen van een module. Eventueel ter overweging van de ingebruikname van de module. Applicatiebeheertrainingen, tot slot, worden gevolgd om specifiek diepgaande kennis op te doen van onze applicatie en het genereren van rapporten.

E-learning

Liever een training volgen in eigen tempo? Waar en wanneer u wilt? Wilt u voorkomen dat veel mensen uit de dagelijkse operatie tegelijk niet-productief zijn doordat ze aanschuiven bij de reguliere groepstrainingen? Maak dan gebruik van ons aanbod aan e-learning. E-learning is dé ideale manier voor uw organisatie om grote groepen gebruikers (meer) vertrouwd te maken met het werken met Ultimo. Het komt de effectiviteit en het werkplezier ten goede. We introduceren e-learning met Ultimo Basisgebruik. Het aanbod wordt binnenkort verder uitgebreid.

Tijdens Ultimo Basisgebruik maakt u in een gemiddeld tijdsbestek van 2 uur kennis met de basisbeginselen van Ultimo. Leer navigeren, gegevens vastleggen en beheren, informatie opzoeken en filteren, en hoe u met overzichten en rapporten werkt.

Interesse in e-learning?

Neem dan contact op met de afdeling sales via sales@ultimo.com of 015.44.41.44 voor de tarieven, een offerte en/of verdere informatie.

Onze trainingen scoren een 8,4.
>3.000
Cursisten per jaar

Trainingsplanning

JunJuniSEPSeptemberOktOktoberNovNovember
1 Database
2 Rapporteren Basis
3 Ultimo Basisgebruik (ochtend)Ultimo Basisgebruik (middag) Rapporteren Advanced
4 IT Service Management Maintenance Management Lite
5 Rapporteren basis Facility Management Lite Maintenance Management
6 Rapporteren advanced
7 Fleet Management
8
9 IT Service Management
10 Maintenance Management
11 Ultimo Basisgebruik Facility Management
12 Maintenance Management Lite Fleet Management
13 Facility Management Lite
14 Ultimo Beheer 2019 Update Training Periodiek Onderhoud Basis (ochtend) Periodiek Onderhoud Advanced (middag)
15 Reserveringen
16
17 Autorisatiebeheer Basisgebruik (ochtend)Basisgebruik (middag)
18 Maintenance Management Periodiek Onderhoud Basis (ochtend)Periodiek Onderhoud Advanced (middag)
19 Facility Management Periodiek onderhoud basis Voorraadbeheer & Inkoop
20 Periodiek Onderhoud Basis (ochtend) Periodiek Onderhoud Advanced (middag) Gebruikersinterface (dag 1)
21 Gebruikersinterface (dag 2)
22
23
24 Voorraadbeheer & Inkoop
25 Voorraadbeheer & Inkoop Gebruikersinterface (dag 1)
26 Gebruikersinterface (dag 2) Database
27 Medische Technologie
28 IT Service Management
29
30
31
4 Jun IT Service Management
5 Jun Rapporteren basis
6 Jun Rapporteren advanced
11 Jun Ultimo Basisgebruik
12 Jun Maintenance Management Lite
13 Jun Facility Management Lite
18 Jun Maintenance Management
19 Jun Facility Management
20 Jun Periodiek Onderhoud Basis (ochtend) Periodiek Onderhoud Advanced (middag)
25 Jun Voorraadbeheer & Inkoop
3 SEP Ultimo Basisgebruik (ochtend)Ultimo Basisgebruik (middag)
4 SEP Maintenance Management Lite
5 SEP Facility Management Lite
10 SEP Maintenance Management
11 SEP Facility Management
12 SEP Fleet Management
17 SEP Autorisatiebeheer
18 SEP Periodiek Onderhoud Basis (ochtend)Periodiek Onderhoud Advanced (middag)
19 SEP Periodiek onderhoud basis
24 SEP Voorraadbeheer & Inkoop
25 SEP Gebruikersinterface (dag 1)
26 SEP Gebruikersinterface (dag 2)
1 Okt Database
2 Okt Rapporteren Basis
3 Okt Rapporteren Advanced
9 Okt IT Service Management
14 Okt Ultimo Beheer 2019 Update Training
15 Okt Reserveringen
17 Okt Basisgebruik (ochtend)Basisgebruik (middag)
5 Nov Maintenance Management
7 Nov Fleet Management
14 Nov Periodiek Onderhoud Basis (ochtend) Periodiek Onderhoud Advanced (middag)
19 Nov Voorraadbeheer & Inkoop
20 Nov Gebruikersinterface (dag 1)
21 Nov Gebruikersinterface (dag 2)
26 Nov Database
27 Nov Medische Technologie
28 Nov IT Service Management
Wij staan voor u klaar
Wim De Beer Manager Sales
wim.debeer@ultimo.com
+32 15 44 41 44