Module

Kostenregistratie

Hoe houdt u grip op uw uitgaven en budgetten? Registreer met behulp van de module Kostenregistratie de gemaakte kosten en houdt uw budgetten in de gaten.

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Vraag een demo aan
Software

Inzicht in kosten met diverse standaardrapportages

Monitor uw beschikbare budget en maak de kosten van uw activiteiten inzichtelijk. Kostenregistratie vormt de basis voor waardevolle stuurinformatie. Door in Ultimo uw gemaakte (en verwachte) kosten te registreren, beschikt u door middel van rapportages over belangrijke stuurinformatie en dwarsdoorsnedes.

Wat zijn de andere mogelijkheden van deze module?

  • Registreer op verschillende niveaus kosten en maak onderscheid tussen kostensoorten.
  • Belast kosten door naar de juiste kostenplaats.
  • Onderbouw kostenvraagstukken.

Prognose van kosten en uren

Inzicht krijgen in de toekomstige werklast en kosten van periodiek en correctief onderhoud? Het vinden en genereren van deze informatie kan eenvoudig binnen Ultimo. Met ‘Prognose van kosten en uren’ zijn geplande kosten of geplande uren van jobs en van verwacht periodiek onderhoud samen te voegen en te exporteren naar Excel. De Excelsheet kunt u vervolgens naar uw hand zetten. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld de geplande kosten voor het volgende jaar te bekijken of de geplande uren voor een vakgroep in het volgende kwartaal. Doordat deze informatie in Excel aangeboden wordt is het gemakkelijk te verwerken of te delen met anderen.

Optioneel

Multi-Currency

Maakt u in een internationale omgeving gebruik van Ultimo, waarbij meerdere organisaties de kosten in hun eigen lokale valuta bijhouden? Maak dan kennis met de Multi-Currency functionaliteit binnen Ultimo. Hiermee wordt onderscheid gemaakt tussen de bedrijfsvaluta en transactievaluta (bijvoorbeeld in de inkoop-module). Zo kan iedere organisatie met haar eigen valuta werken, maar kunt u de gemaakte kosten wel benchmarken in uw rapportages. Multi-Currency is beschikbaar vanaf versie 2018R2.

Kostenregistratie Cases

Bevat video
Waterschap De Dommel
  • Brede inzet, waardoor meerdere afdelingen kosten besparen
  • Lagere administratieve last door slimme interfaces
  • Balans tussen exploitatie en onderhoud bij lange termijn beheer van assets
Eneco
  • Onderhoud wordt nu beter op tijd uitgevoerd
  • Onnodige kosten door vertraging worden voorkomen
  • Diverse interfaces houden het werk efficiënt
Wij staan voor u klaar
Wim De Beer Sales Director
wim.debeer@ultimo.com
+32 15 44 41 44

Vraag een demo aan