Out-of-the-box
Extreem flexibel
Geschikt voor alle assets
Ongeëvenaarde ROI
Klantcase

Systeemintegratie verbetert volledig asset-managementproces

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is gevormd in 2016 door fusie van de waterschappen Reest en Wieden (in Drenthe en Overijssel) en Groot Salland (in Overijssel). Door de fusie ontstond de behoefte aan een uniforme werkwijze en één enterprise asset-managementsysteem. Na een aanbesteding viel de keuze op Ultimo Infra Asset Management.

WILT U MEER WETEN OF WILT U DIT ARTIKEL ONDERWEG LEZEN? Download klantcase

De twee voorgangers van WDODelta werkten met twee verschillende versies van een ander onderhoudsbeheersysteem. Consultants van Ultimo onderzochten samen met WDODelta welke data relevant waren en of de data up-to-date waren. Vervolgens zijn de data opgeschoond en verrijkt met aanvullende informatie. Daarna vond het migreren van de bestaande data naar Ultimo plaats. Het resultaat is dat de werkvoorbereiders, beheerders en monteurs nu sneller en slimmer assetinformatie kunnen registreren en raadplegen.

Reeds behaalde resultaten:

 • Uniforme en harmonieuze werkwijze voor de fusie-organisatie WDODelta.
 • Efficiencyverbetering en hogere hands on tool time.
 • Verbeterde benchmarkmogelijkheden dankzij door Ultimo ondersteunde industriestandaard Aquo.
‘We hebben met Ultimo goede grip op onze assetdata, de storingen, de oplossingen en zelfs de kosten.’
Lucien Teune
WDODelta

Recente klantencases

Erasmus MC
 • Bij een externe audit, door de IGJ of certificerende instanties, kan aantoonbaar gemaakt worden dat er voldaan wordt aan de vereisten van het Convenant medische technologie.
 • Een jaarlijkse besparing van 130 tot 160 manuren.
 • Geen dubbele invoer meer van onderhouds- en testgegevens.
 • Onderhoudswerkzaamheden kunnen niet meer vergeten worden door actieve meldingen naar de medische technici van Logic Medical.
Bristol Port Company
 • Een toekomstbestendig, geïntegreerd en gecentraliseerd Enterprise Asset Management-systeem (EAM).
 • Efficiëntere en effectievere werkvergunningen, gericht op meer veiligheid voor personeel en opdrachtnemers.
 • Beter inzicht in gevaarlijk en niet-gevaarlijk werk, waardoor werk sneller en grondiger kan worden gedeconflicteerd.
 • Complete controle over de verzamelde data, waardoor in de toekomst betere zakelijke beslissingen genomen kunnen worden.
 • Mogelijkheid om Ultimo aan te passen en te configureren naar aanleiding van constante verbeteringsacties.
Wij staan voor u klaar
Mike Timmerman Sales Manager
mike.timmerman@ultimo.com
+32 15 44 41 44

Vraag een demo aan