Demo aanvragen
Klantcase

Systeemintegratie verbetert volledig asset-managementproces

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is gevormd in 2016 door fusie van de waterschappen Reest en Wieden (in Drenthe en Overijssel) en Groot Salland (in Overijssel). Door de fusie ontstond de behoefte aan een uniforme werkwijze en één enterprise asset-managementsysteem. Na een aanbesteding viel de keuze op Ultimo Infra Asset Management.

WILT U MEER WETEN OF WILT U DIT ARTIKEL ONDERWEG LEZEN? Download klantcase

De twee voorgangers van WDODelta werkten met twee verschillende versies van een ander onderhoudsbeheersysteem. Consultants van Ultimo onderzochten samen met WDODelta welke data relevant waren en of de data up-to-date waren. Vervolgens zijn de data opgeschoond en verrijkt met aanvullende informatie. Daarna vond het migreren van de bestaande data naar Ultimo plaats. Het resultaat is dat de werkvoorbereiders, beheerders en monteurs nu sneller en slimmer assetinformatie kunnen registreren en raadplegen.

Reeds behaalde resultaten:

  • Uniforme en harmonieuze werkwijze voor de fusie-organisatie WDODelta.
  • Efficiencyverbetering en hogere hands on tool time.
  • Verbeterde benchmarkmogelijkheden dankzij door Ultimo ondersteunde industriestandaard Aquo.
‘We hebben met Ultimo goede grip op onze assetdata, de storingen, de oplossingen en zelfs de kosten.’
Lucien Teune
WDODelta
Zeg het maar.
Gaan we ervoor?
Wim De Beer Sales Director
wim.debeer@ultimo.com
+32 15 44 41 44

Vraag een demo aan