Out-of-the-box
Extreem flexibel
Geschikt voor alle assets
Ongeëvenaarde ROI
Klantcase

Reducering van de downtime met 40% bij Kisuma Chemicals

Kisuma Chemicals, onderdeel van de Japanse Kyowa Group, is producent van hoogwaardige additieven voor de kunststof verwerkende industrie. Het is een volcontinu bedrijf, waarop vier productielijnen, 24 uur per dag geproduceerd wordt.

WILT U MEER WETEN? Bekijk de video

Kisuma is een hoogrisicobedrijf dat onder de Seveso-richtlijn valt. Sinds de introductie van Ultimo, zijn zij erin geslaagd om de downtime met 40% te verlagen. Dit dankzij een doordachte FMECA strategie en een professionele borging daarvan in Ultimo. Tegelijkertijd is ook het veilig werken naar een hoger niveau gebracht, door de brede inzet van verschillende HSE-modules. Bij Kisuma Chemicals worden assets tegenwoordig als een verdienmodel gezien, in plaats van een kostenpost.

Reeds behaalde resultaten:

 • 40% minder downtime door doordachte FMECA borging
 • Veiligheid naar een hoger niveau gebracht.
 • Productie, Maintenance en Safety spreken dezelfde taal.
 • Grote efficiencywinst door omvangrijke digitaliseringsslag.
“De FMECA strategie in Ultimo heeft opgeleverd dat wij de downtime met 40% hebben gereduceerd en enorm veel hebben gedaan aan kostenbeheersing.”
Jan Wolf
Reliability Engineer

Recente klantencases

Erasmus MC
 • Bij een externe audit, door de IGJ of certificerende instanties, kan aantoonbaar gemaakt worden dat er voldaan wordt aan de vereisten van het Convenant medische technologie.
 • Een jaarlijkse besparing van 130 tot 160 manuren.
 • Geen dubbele invoer meer van onderhouds- en testgegevens.
 • Onderhoudswerkzaamheden kunnen niet meer vergeten worden door actieve meldingen naar de medische technici van Logic Medical.
Bristol Port Company
 • Een toekomstbestendig, geïntegreerd en gecentraliseerd Enterprise Asset Management-systeem (EAM).
 • Efficiëntere en effectievere werkvergunningen, gericht op meer veiligheid voor personeel en opdrachtnemers.
 • Beter inzicht in gevaarlijk en niet-gevaarlijk werk, waardoor werk sneller en grondiger kan worden gedeconflicteerd.
 • Complete controle over de verzamelde data, waardoor in de toekomst betere zakelijke beslissingen genomen kunnen worden.
 • Mogelijkheid om Ultimo aan te passen en te configureren naar aanleiding van constante verbeteringsacties.
Wij staan voor u klaar
Mike Timmerman Sales Manager
mike.timmerman@ultimo.com
+32 15 44 41 44

Vraag een demo aan