Overzichtelijk met elkaar samenwerken

In Ultimo kunt u dergelijke werkzaamheden, eenmalig vastleggen in sjablonen, zodat werkzaamheden in het vervolg gestroomlijnd verlopen en verschillende afdelingen overzichtelijk met elkaar kunnen samenwerken! In Ultimo versie 2020 zijn er een tal van aanpassingen en optimalisaties doorgevoerd in deze module. Enkele voorbeelden:

  • Het was vooralsnog niet mogelijk om een multi-job te verplaatsen. U kreeg dan de melding dat er subjobs kwamen te vervallen, terwijl u juist wilt dat deze mee schuiven in de tijd. Vanaf versie 2020 kunt u een multi-job wel verplaatsen en schuiven alle subjobs netjes mee.
  • Het is mogelijk geworden om e-mails naar de melder te sturen bij een statuswijziging van een subjob.
  • De rapportage ‘Voortgangsbewaking Multi-jobs’ rekent voortaan met uren en de werkkalender.

Meer flexibiliteit

Dit is slechts een hele kleine greep uit de aanpassingen die zijn doorgevoerd. Het resultaat zorgt voor meer flexibiliteit, meer eenduidigheid en minder meldingen richting eindgebruikers. Een hele verbetering dus! Een compleet overzicht van alle aanpassingen in Ultimo versie 2020 vindt u in het Highlightsdocument Ultimo versie 2020. Wilt u dit highlightsdocument ontvangen, of wilt u meer informatie over de mogelijkheden van de module Multi-jobs, stuur dan een e-mail naar: sales@ultimo.com.

Andere blogs geschreven door Wim De Beer

Zeg het maar.
Gaan we ervoor?
Wim De Beer Sales Director
wim.debeer@ultimo.com
+32 15 44 41 44