Disclaimer & privacy

De disclaimer heeft betrekking op de website ultimo.com, de digitale nieuwsbrief van Ultimo Software Solutions bv en alle e-mailcorrespondentie, die door onze organisatie en onze medewerkers wordt verzonden. De privacyverklaring gaat in op de informatie die Ultimo Software Solutions verzamelt tijdens de bezoeken aan de website.

  Disclaimer

  Het onderstaande is van toepassing op de website en de digitale nieuwsbrief van Ultimo Software Solutions bv (ultimo.com). Overal waar ‘website’ staat vermeld, wordt ook verwezen naar ‘digitale nieuwsbrief’. Door de website/digitale nieuwsbrief van Ultimo Software Solutions bv te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Aan het eind van deze disclaimer wordt specifiek ingezoomd op de e-mailcorrespondentie van onze organisatie en onze medewerkers met derden.

  Uitsluiting van aansprakelijkheid
  Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kan men geen rechten ontlenen. Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

  Ultimo Software Solutions bv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

  Beschikbaarheid
  De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

  Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
  Het auteursrecht op deze website berust bij Ultimo Software Solutions bv en/of bij aan haar gelieerde entiteiten of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal aan ons beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Ultimo Software Solutions bv.

  Ultimo Software Solutions bv is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

  E-mailcorrespondentie
  De informatie in een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aansprakelijkheid voortvloeiende uit onvolledige of niet tijdige ontvangst van een bericht is uitgesloten. Gebruik door derden of openbaarmaking van het bericht zonder toestemming van Ultimo Software Solutions bv of de geadresseerde is niet toegestaan. Wij adviseren u alle berichten en bijlagen op virussen te scannen voor ze te openen.

  Voor vragen en/of inlichtingen over deze disclaimer neemt u contact op met Ultimo Software Solutions bv.

  Privacyverklaring

  Dit is de website van Ultimo Software Solutions bv. Ons adres is Waterweg 3, 8071 RR in Nunspeet. We zijn bereikbaar via het volgende e-mailadres: info@ultimo.com of via telefoonnummer: +31 341 423737.

  In deze verklaring gaan wij nader in op de informatievergaring tijdens bezoeken aan onze website. De registratie van de verzamelde informatie is alleen bedoeld om de website, communicatie, producten en diensten van Ultimo Software Solutions te verbeteren. Uw gegevens worden nooit aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Ultimo Software Solutions bv vindt de bescherming van uw gegevens erg belangrijk en wil dit middels deze verklaring kenbaar maken. Bij vragen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

  Persoonsgegevens
  Ultimo Software Solutions bv gebruikt persoonsgegevens om uw vragen te verwerken of om u toegang te geven tot bepaalde informatie. Door Ultimo Software Solutions bv hiervoor toestemming te verlenen kan Ultimo Software Solutions bv efficiënter reageren op uw verzoeken, u gerichter informeren over nieuwe productaanbiedingen of u uitnodigen voor online vragenlijsten.

  Door gebruik te maken van een contactformulier geeft u ons toestemming om u te benaderen met commerciële informatie. Uiteraard respecteert Ultimo Software Solutions bv uw wens wanneer u geen toestemming geeft voor het verzamelen, registreren en gebruiken van uw persoonlijke gegevens voor klantenservice-, marktonderzoek- of promotionele doeleinden. Indien u geen e- mails wenst te ontvangen, kunt u in ontvangen e-mails (of nieuwsbrieven) op een link klikken om u automatisch af te melden. Mocht dit onverhoopt niet werken, dan kunt u contact met Ultimo Software Solutions bv opnemen via telefoon, via post of per e-mail, met het verzoek tot verwijdering uit de mailinglijst.

  Ultimo Software Solutions bv heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verandering of verlies, en te beschermen tegen ongeoorloofde overdracht of toegang.

  Ultimo Software Solutions bv verzekert u dat uw persoonlijke gegevens nooit zullen worden verstrekt aan derden, met uitzondering van andere vestigingen van Ultimo Software Solutions bv wanneer daar een zakelijke aanleiding voor bestaat. Ultimo Software Solutions bv slaat nooit betalingsgegevens op openbare servers op.

  Cookies
  Als u cookies niet zelf uitschakelt, en gebruik maakt van onze website, gaat Ultimo Software Solutions bv ervan uit dat u toestemming geeft voor het gebruik van cookies. Wilt u meer lezen over het gebruik van cookies door Ultimo, lees dan onze cookieverklaring.

  Onpersoonlijke gegevens
  Behalve persoonsgegevens kan Ultimo Software Solutions ook automatisch algemene informatie registeren, zoals de gebruikte internetbrowser of het gebruikte besturingssysteem, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die wordt doorgebracht op de website en de pagina’s die worden bezocht. Ultimo Software Solutions bv gebruikt deze informatie om het verkeer op haar website te analyseren met als doel verschillende online verbeteringen door te voeren.

  Links naar websites van derden
  Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op de activiteiten op de Ultimo-servers. Andere websites (inclusief degenen waarnaar actief gelinkt wordt vanaf deze website en websites van derden of submerken) voeren een eigen privacybeleid, dat niet wordt uitgevoerd of gehandhaafd door Ultimo Software Solutions bv en waarop deze privacyverklaring derhalve niet van toepassing is.

  Wijzigingen en updates
  Deze privacyverklaring kan Ultimo Software Solutions bv van tijd tot tijd herzien. Indien dit gebeurt, dan zal Ultimo Software Solutions bv de gewijzigde verklaring via haar website beschikbaar stellen. Ultimo Software Solutions bv kan u in een dergelijk geval niet voorzien van een individuele melding. U dient daarom zelf regelmatig te controleren of er eventuele wijzigingen of updates beschikbaar zijn.

  Reacties
  Ultimo Software Solutions bv zal reageren op alle serieuze verzoeken om toegang tot, wijziging, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens. Als u nog vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot richtlijnen over beveiliging van (persoons)gegevens, aarzel dan niet om contact met Ultimo op te nemen. Voor overige opmerkingen over deze website kunt u contact opnemen met:

  Roy van Huffelen
  Marketing Manager
  Ultimo Software Solutions bv
  Postbus 220
  8070 AE Nunspeet
  Nederland
  info@ultimo.com