Rijkswaterstaat

Bij Rijkswaterstaat wordt dagelijks (samen)gewerkt aan de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van ons land. Hierbij spelen veel en grote (complexe) vraagstukken, die vaak ook weer van invloed zijn op elkaar. Talloze processen die je het liefst met één platform zou willen ondersteunen. Bij Ultimo kan dat.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Vraag een demo aan

Het areaal op orde met behulp van Ultimo.

Wat is de staat van het onderhoud van alle objecten van Rijkswaterstaat? Hoe kan dit zo objectief mogelijk bepaald worden? Dat was één van de belangrijkste vraagstukken voor Rijkswaterstaat op het gebied van Asset Management. Hiervoor wordt nu de Infra Asset Management van Ultimo ingezet om al deze informatie te borgen, conform de NEN 2767-4. Daarnaast speelt Ultimo een cruciale rol bij het samenwerken met marktpartijen. De informatie die in Ultimo wordt geborgd, is het startpunt van waaruit vervolgens verdere afspraken over prestaties gemaakt kunnen worden. En die vervolgens gemonitord kunnen worden.

De voordelen van de Ultimo software voor Rijkswaterstaat:

  • Mogelijkheden om de prestaties van de verschillende districten te kunnen benchmarken.
  • Sturing kunnen geven bij het maken en nakomen van afspraken met marktpartijen.
  • Hulpmiddel bij het realiseren van een optimale beschikbaarheid van de infrastructuur tegen zo laag mogelijke kosten.

Condities en kosten in beeld met Lange Termijn Asset Planning.

Procesbeheersing is de kunst om alle relevante informatiestromen in goede banen te leiden. En dus moeten uw beheer en uw metingen leiden tot de juiste voorspellingen en budgetteringen. Om uiteindelijk weer tot een verbeterd beheer te komen. See vital signs. Take vital action. In een repeterende vorm. Hoe slaat u als Asset Manager een brug tussen Asset Management en Financiën? Hoe maakt u verantwoorde keuzes als het gaat om investeringsbeslissingen? Uw hulpmiddel: de module Lange Termijn Asset Planning. Stel een lange termijn begroting op voor levensduurverlengend onderhoud, renovatie en vervanging van assets, gebaseerd op kosten en condities.

Lees meer

Gebruik de kracht van de kaart.

Een kaart verbindt mensen, waar ze ook zijn. Door te werken met dezelfde kaart heeft iedereen hetzelfde beeld. Dankzij het inzicht dat kaarten en geografische analyses geven, is het mogelijk een verschil te maken. Organisaties onthullen de kracht van hun data en maken zichzelf slimmer met het geografisch informatiesysteem (GIS) van Esri: het ArcGIS-platform. Er is een standaard interface beschikbaar tussen Ultimo en Esri.

Lees meer
Zeg het maar. Gaan we ervoor?
Lubert Gerrits Sales Manager
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Vraag een demo aan

Sluiten Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

Talloze processen die je het liefst met één platform zou willen ondersteunen. Bij Ultimo kan dat. Vraag een demo aan!