Advies

U wilt het onderhoud structureren. U wilt meer essentieel inzicht en doorslaggevend overzicht. U wilt kostenbesparingen realiseren, efficiencywinst, performanceverbetering. Om u ná de implementatie van de software te blijven helpen bij de realisatie van uw doelen, stellen wij u voor aan onze adviseurs. Met veel jaren praktijkervaring hebben zij de bagage om samen met u te bepalen hoe Ultimo nog effectiever ingezet kan worden.

Service

Samen meer rendement realiseren

Wilt u meer uit uw Ultimo applicatie halen? Maar weet u niet goed hoe u dit het beste kunt aanpakken? De Ultimo Adviseurs zijn bij uitstek procesdenkers en adviseren u graag, zodat u de Ultimo software optimaal kunt gebruiken en de effectiviteit van uw organisatie kunt vergroten.

Hoe helpen wij u het maximale uit Ultimo te halen?

 • Advies bij de inrichting van modules.
 • Verminderen van het aantal klikken.
 • Finetunen werkorderproces.
 • Van informatie naar stuurinformatie.
 • Digitaliseren van werkorderproces.
 • Minder input –> meer output.
 • Coachen van gebruikers.

De voordelen voor u:

 • Inzicht in de mate waarin uw huidige Ultimo inrichting aansluit bij uw doelen.
 • Een gericht advies gebaseerd op best practice ervaringen.
 • Ontdek meer mogelijkheden van de software.
 • Meer gebruiksgemak.

Tips en tricks van de Ultimo Adviseur

De Ultimo Adviseur ondersteunt u met handige tips en tricks om uw doelstellingen te bereiken. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het gebruik van Ultimo, maar ook de interne processen die in relatie staan tot deze doelstellingen worden hierbij betrokken. Een actueel onderwerp dat bij veel organisaties speelt, is bijvoorbeeld het verhogen van de klanttevredenheid. Wij lichten graag toe hoe een Ultimo Advies-traject bij een dergelijk vraagstuk ondersteuning kan bieden. Uiteraard kunt u ook met andere vragen bij de Ultimo Adviseur aankloppen, zoals het vergroten van de effectiviteit, het bespaarpotentieel van uw facilitaire afdeling of onderhoudsafdeling, etc.

WIJ STAAN VOOR U KLAAR
Ronny Vermeiren Ultimo Advisor
sales@ultimo.com
+32 15 44 41 44

Neem contact met mij op