Out-of-the-box
Extreem flexibel
Geschikt voor alle assets
Ongeëvenaarde ROI
Klantcase

Optimale samenwerking tussen districten Rijkswater­staat en verschillende aannemers

Meer dan twintig vestigingen (directies, water- en/of wegendistricten) van Rijkswaterstaat maken gebruik van Ultimo Infra Asset Management. De software zorgt ervoor dat alle verschillende districten van Rijkswaterstaat én alle verschillende aannemers op het gebied van beheer en onderhoud, beter samenwerken.

Wilt u meer weten? Bekijk de video

Evolutie van beheer en onderhoud

Het Rijkswaterstaat-programma Asset Management heeft als doel om op gestructureerde en eenduidige wijze haar assets te beheren en te onderhouden. De NEN 2767 is volledig ingebed in Rijkswaterstaat, in samenwerking met marktpartijen en de NEN-commissie. Om optimaal beheer en onderhoud te blijven waarborgen, dienen areaalgegevens altijd inzichtelijk te zijn. En daarbij is het zaak dat ondersteunende systemen op transparante en gelijke wijze met elkaar communiceren.
Ook in de afgesproken prestatiecontracten wordt tussen Rijkswaterstaat en de verschillende aannemers in dezelfde taal gesproken. Dat komt de resultaten logischerwijs enkel ten goede. Met de toepassing van NEN 2767 worden nu ook eenvoudiger objectieve conditiemetingen uitgevoerd.

In het grootste deel van de districten wordt Ultimo ingezet als beheer­managementsysteem, om Infra Asset Management in goede banen te leiden. Het beheer en de uitvoering van prestatiecontracten tussen Rijkswaterstaat en aannemers vindt ook in Ultimo plaats. De inzet van Ultimo kan worden geoptimaliseerd met inspectietools en een GIS-applicatie.

Reeds behaalde resultaten door Rijkswaterstaat, sinds de inzet van Ultimo:

 • Generieke informatie kan worden omgezet in specifieke informatie, met behulp van de NEN 2767.
 • Er kan sturing worden gegeven bij het maken van afspraken tussen Rijkswaterstaat en aannemers in prestatie­contracten.
 • Realistisch onderhoud waarmee de veiligheid wordt bevorderd.

Wilt u meer weten over het gebruik van Ultimo als EAM-systeem? Bezoek dan de website van Rijkswaterstaat.

“Wij gebruiken Ultimo met name om de doorstroming te verbeteren en de veiligheid voor gebruikers van de objecten te waarborgen. Landelijk gezien worden bijvoorbeeld storingen gecoördineerd verzameld en uitgezet bij de juiste aannemers.”
Edwin Boots
Rijkswaterstaat

Recente klantencases

ConMet®
 • Invoering van een verbeterde cloud-gebaseerde EAM-oplossing
 • Een intuïtiever en responsiever systeem
 • Verbeterd inzicht in onderhoudsactiviteiten
 • Hoge gebruikersacceptatie van het systeem
AZ Delta
 • Het eenvoudig aanleveren van Veiligheids Instructie Kaarten.
 • Meer inzicht.
 • Toegevoegde (service)waarde voor iedereen.
 • Een betere capaciteitsplanning voor de langere termijn.
Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Vraag een demo aan