Out-of-the-box
Extreem flexibel
Geschikt voor alle assets
Ongeëvenaarde ROI
Klantcase

Verbeterde veiligheid binnen Maasvlakte Olie Terminal

De inzet van Ultimo bij Maasvlakte Olie Terminal (MOT) is gericht op het verbeteren van de prestaties van equipment en van de veiligheid. En het kunnen aantonen van gegevens bij audits en controles was ook van belang. Daarnaast ontstond vanuit de technische dienst sterk de behoefte om met een geautomatiseerd onderhoudsbeheersysteem te werken.

Wilt u meer weten? Bekijk de video

Steeds groter belang van regelgeving en certificering

De Europese regelgeving voor de chemische industrie wordt alsmaar strenger en strenger. Om die reden werd voor MOT ook de opbouw van historie, om te voldoen aan certificeringen bij audits, steeds belangrijker.

Maasvlakte Olie Terminal (MOT) gebruikt Ultimo verder om onder andere werkorders te kunnen maken en afhandelen, preventief onderhoud en inspecties te plannen (gebaseerd op risicoanalyses) en om aanwezige installaties vast te leggen. Gemaakte kosten van materialen en uren worden met Ultimo intern doorberekend aan de juiste kostenplaatsen. En de interface met Exact maakt een efficiënte financiële afwikkeling mogelijk.

Reeds behaalde resultaten door MOT, sinds de inzet van Ultimo Maintenance Management Systeem:

  • Veel betere borging van informatie en kennis.
  • Snel kunnen opzoeken van relevante informatie (bijv. bij audits).
  • Flinke overall stijging van de efficiency bij de technische dienst.
  • Verkleinen van de afstand tussen afdelingen.

Modules in deze case

Assetbeheer
Het fundament voor een goed functionerende onderhoudsorganisatie.
Autorisatiebeheer
Toon alleen relevante informatie.
Dashboards / Rapportages
Belangrijke stuurinformatie direct voorhanden.
HSE-incidentenbeheer
Vermijd belangrijke risico’s met HSE-incidentenbeheer.
Kostenregistratie
Inzicht in kosten met diverse standaard rapportages.
Lockout Tagout
Voorkom arbeidsongevallen tijdens onderhoudswerkzaamheden.
Management of Change
Geef op gestructureerde en efficiënte wijze vorm aan het proces Management of Change.
Periodiek onderhoud
Optimaliseer de prestaties van uw assets met predictief en risicogestuurd onderhoud.
Uren­verantwoording
Een compleet overzicht van de bestede tijd.
Voorraadbeheer en inkoop
Voorkom misgrijpen met een minimale voorraad.
Wachtoverdracht
Faciliteer de communicatie tussen operators en onderhoud.
Werkorderbeheer
Creëer een efficiënte werkorderstroom.
Werkvergunningen Software
Integratie tussen werkorder en werkvergunning.
“Het is een belangrijke impuls geweest voor kennisborging en efficiënter werken. In de chemische industrie is ook veel aandacht voor veiligheid. Ultimo voorziet daar ook uitstekend in.”
Stefan Platteschorre
Maasvlakte Olie Terminal
Wij staan voor u klaar
Jeroen ter Bruggen Sales Manager
jeroen.terbruggen@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Vraag een demo aan