Klantcase

Ultimo zorgt voor uniforme processen bij de HVC Groep

HVC is een grondstoffen en energiebedrijf in eigendom van 44 gemeentes en 6 waterschappen. Het bedrijfsonderdeel beheer, onderhoud & inzameling maakt gebruik van Ultimo.

WILT U MEER WETEN? Bekijk de video

Dankzij de invoering van Ultimo heeft er een uniformering van processen en data plaatsgevonden m.b.t. het beheer en onderhoud van voertuigen en containers over 8 verschillende werkplaatsen, waarbij ook werk voor derden wordt gedaan.

Dankzij de uniformering is er nu een beter overzicht van de vloot en de beheerobjecten, alsook het artikelverbruik. Er is een voor iedereen inzichtelijke grafische planning, er wordt mobiel gewerkt, de kostenbeheersing is gecentraliseerd en investeringsprojecten beter worden ondersteund.

Reeds behaalde resultaten:

  • Uniforme processen wat leidt tot beter overzicht van vloot, objecten en artikelverbruik
  • Efficiënte uitvoering van werk middels grafische planners en mobiel werken
  • Gecentraliseerde kostenbeheersing en gefundeerde ondersteuning investeringsprojecten
Zeg het maar.
Gaan we ervoor?
Niels Kuijer Sales Manager
niels.kuijer@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Vraag een demo aan