Meer weten over de ROI van uw CMMS? download e-book

Welke informatie is nodig bij het berekenen van de ROI?

Het berekenen van de Return on Investment is een belangrijke stap in het kiezen van de juiste oplossing voor uw bedrijf en om steun te krijgen van het management van uw organisatie. Het exact bepalen van de ROI van een CMMS blijkt in de praktijk nogal lastig te zijn. Onderstaande informatie geeft u richting voor het berekenen van de ROI van een CMMS.

Een aantal gegevens die u nodig zult hebben om de mogelijke ROI van een CMMS te berekenen:

1. Installaties

CMMS-software genereert preventieve onderhoudstaken die de levensduur van installaties verlengen en ervoor zorgen dat deze op een optimaal niveau presteren. Schat in hoeveel de reparaties en het vervangen van assets uw organisatie jaarlijks hebben gekost.

2. Overuren

Met onderhoudssoftware bent u in staat arbeidsuren preciezer te voorspellen, om zo onverwachte overuren te voorkomen. Daarnaast is noodonderhoud minder vaak nodig als u uw assets beter onderhoudt. Bepaal hoeveel onverwachte overuren er bij uw organisatie worden ingepland en schat in hoeveel daarvan vermeden kan worden met preventieve onderhoudssoftware.

3. Voorraad

Een CMMS helpt u om uw voorraad te beheren en te voorkomen dat u te weinig of te veel voorraad heeft. Schat in wat te veel of te weinig bestellen, het verlopen van voorraad, opslagkosten, afschrijving, enz. uw organisatie gekost heeft.

4. Stilstand

Stilstand kan een directe impact hebben op uw winst, omdat er (extra) kosten gemoeid zijn met onverwachte storingen. Bepaal hoeveel ongeplande stilstand er jaarlijks plaatsvindt in uw organisatie en probeer uit te vinden hoeveel omzet u verliest door stilstand.

5. Nutsvoorzieningen

Bereken hoeveel uw organisatie spendeert aan nutsvoorzieningen in een jaar en wat uw jaarlijkse kosten zouden zijn als uw installaties zo effectief mogelijk zouden werken. Als uw assets goed worden onderhouden met behulp van een CMMS, verbruikt uw organisatie misschien ook minder water, gas en elektriciteit.

6. Inkoop

Bereken hoeveel uren uw medewerkers bezig zijn met het aanmaken van inkooporders en met andere taken met betrekking tot de aanschaf van onderdelen. Onderhoudsbeheersoftware kan het aanmaken van inkooporders automatiseren en inkoop overheadkosten verlagen.

7. Productiviteit

Door het genereren van werkorders te automatiseren en het inplannen van taken te optimaliseren, vermindert een onderhoudsbeheersysteem de tijd die nodig is om preventief onderhoud uit te voeren. Bereken hoeveel arbeidsuren uw organisatie bespaart met een CMMS.

8. Documentenopslag en –verwerking

Bepaal hoeveel uw afdeling uitgeeft aan het opslaan, kopiëren, archiveren, opzoeken en terugvinden van documenten. En bepaal hoeveel tijd u zou besparen door administratief werk en handmatige zoekacties te elimineren met behulp van een CMMS.

De berekening omtrent uw CMMS

Onderzoek elk van de bovenstaande categorieën en bepaal wat onderhoudsinefficiënties uw organisatie gekost hebben en maak een schatting van hoeveel u bespaart met onderhoudsbeheersoftware.

CMMS-kosten, vastgelegd door CMMS-leveranciers, bestaan uit:

  • Initiële softwareaanschaf
  • Initiële implementatie (inclusief installatie en training)
  • Mogelijke kosten voor nieuwe hardware aankopen
  • Jaarlijkse supportkosten (vermenigvuldigd met het aantal jaar in uw ROI-berekening)

Voer de totale voordelen en kosten van een CMMS in een standaard ROI-formule om te bepalen wat voor ROI u kunt verwachten van een CMMS-investering:

De praktijk wijst uit dat het berekenen van de ROI niet zo makkelijk is. Praat met CMMS-leveranciers en bestudeer branche specifieke casestudies, zoals bijvoorbeeld Ultimo deze aanbiedt.

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Download het E-book: Wat is de ROI van een Computerized Maintenance Management systeem?