Kwaliteit van werken

Leo Voermans vindt een hoge tevredenheid onder facilitaire medewerkers van groot belang. Hij legt daarbij een nadrukkelijke focus op de ‘kwaliteit van het werk’ dat verricht wordt. Medewerkers zijn niet alleen maar schoonmakers, receptionisten of beveiligers, maar zijn privé ook inkopers, planners en onderhandelaars. Ze beschikken dus over veel meer kennis en kwaliteiten. Zonde als dat niet binnen het facilitaire proces wordt gebruikt.

Maar hoe kunt u invloed hebben op de kwaliteit van het facilitaire werk, waarbij u ook nog eens de medewerkerstevredenheid verhoogt?

De bouwstenen van een succesvol team

Voermans baseert de kwaliteit van het facilitaire werk op de volgende bouwstenen die zorgen voor een tevreden team:

  • Verantwoordelijkheid. Medewerkers worden eigenaar van het facilitaire (deel) proces en voelen zich hier verantwoordelijk voor.
  • Regelruimte. Medewerkers kennen het belang van de interne klant en krijgen de ruimte om in het belang van de klant dingen te regelen.
  • Controle. Medewerkers kennen de kwaliteitscriteria waar producten en diensten aan dienen te voldoen en zijn in staat om daar zelf kwaliteitscontroles op uit te voeren.
  • Waardering. Medewerkers herkennen de signalen van waardering en kunnen deze aan hun facilitaire werkzaamheden relateren.

De rol van de facility manager

Door u als facility manager bij de ontwikkeling van het team te richten op deze bouwstenen, ondersteunt u uw facilitaire medewerkers om zich continu op een positieve manier te ontwikkelen. Misschien hebben medewerkers in het begin meer ondersteuning en begeleiding nodig, maar uiteindelijk is Voermans ervan overtuigd dat iedere medewerker in staat is om het eigen werk op een goede manier te organiseren. De leidinggevende rol van de facilitair manager is daarvoor op sommige momenten coached, op andere momenten is het juist meer loslaten.

Uiteindelijk bent u in staat om een positieve manier invloed uit te oefenen op de kwaliteit van het facilitaire werk. En als de kwaliteit van werk goed is en medewerkers zich kunnen ontwikkelen, dan wordt de facilitaire dienst alleen maar beter.

 

Andere blogs geschreven door Sabine Eysink

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37

Download het e-book een succesvol facility team