Het trendrapport voor 2022 van vooraanstaande EAM-softwareleverancier IFS Ultimo is nu beschikbaar en kunt u hier downloaden: Enterprise Asset Management Trendrapport | Ultimo EAM software

Dit document is een waardevolle bron van informatie voor professionals die een manier zoeken om hun asset management strategie beter te definiëren. In het rapport worden verschillende dynamieken beschreven die invloed hebben op EAM-bedrijfsvoering en worden de grootste aandachtpunten geïdentificeerd.

Om dit rapport samen te stellen, heeft IFS Ultimo een uitgebreid onderzoek gehouden onder meer dan 260 besluitvormers die te maken hebben met asset management werkzaamheden. Deze deelnemers (maintenance managers, asset managers, operations managers) van het onderzoek waren actief in verschillende sectoren. Naast inzichten verkregen uit het onderzoek is ook een aantal specialisten gevraagd om hun inzichten te delen, waaronder vertegenwoordigers van Schneider Electric, Rotal Philips N.V., Verdantix, ICT Group en Logitek.

Het huidige landschap

Er zijn meerdere factoren die bijdragen aan de ontwrichting van bedrijven die vertegenwoordigd worden in het onderzoek. Economische onzekerheid is een belangrijk issue. Daarnaast hebben de vertragingen in de toeleveringsketens die hier het gevolg van zijn een negatief effect op het vermogen van deze bedrijven om hun commerciële doelstellingen te behalen. Het vinden van goed opgeleid personeel blijkt ook erg moeilijk met een steeds groter wordende vaardigheidskloof waar iets aan gedaan moet worden.

Het maximaliseren van uptime is nog steeds heel duidelijk een hoge prioriteit. Meer dan twee derde van de deelnemers gaf aan dat de bedrijven waar ze werken in het afgelopen jaar last hebben gehad van significante ongeplande bedrijfsstilstanden. Andere doelen die de deelnemers identificeerden waren onder andere een hoger niveau operationele efficiëntie, het verlengen van de bruikbare levensduur van assets en het verminderen van de kosten. Er wordt verwacht dat het belang van datagedreven beslissingen om kostenbeheersing te verbeteren zal toenemen door de huidige economische situatie. Nauwere en effectievere communicatie tussen verschillende afdelingen (en de noodzaak om silostructuren te vermijden) was ook iets dat regelmatig terugkwam in de feedback. De behoefte aan duurzamere bedrijfsvoering stond niet zo hoog op de lijst als veel mensen verwacht zullen hebben, maar wordt toch ook steeds belangrijker.

Belangrijke bevindingen

Het Ultimo EAM Trendrapport van 2022 heeft meerdere interessante feiten blootgelegd. Hier volgen enkele highlights.

Meer dan 64% van de deelnemers gaf aan dat ze de noodzaak inzagen van mobiel werken voor het verhogen van efficiëntie, maar slechts 21% gaf aan dat het gebrek aan toegang tot de benodigde technologie dit tegenhield. 39% zag in dat investeren in personeel essentieel zou zijn voor bedrijven om hun bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken, en de noodzaak voor kwalitatieve training was groter dan ooit. Ongeveer 32% zag verouderende assets als de grootste bedreiging voor het behouden van acceptabele uptimecijfers en zou betere manieren willen vinden om dat probleem te verminderen. Voor 27% van de deelnemers aan het onderzoek was verbeterde communicatie tussen afdelingen essentieel om hun organisaties beter in staat te stellen hun doelstellingen te behalen.

Ewout Noordermeer, CMO bij IFS Ultimo, legt uit dat “ons jaarlijkse EAM-trendrapport uniek is en in de laatste jaren een sterke reputatie heeft opgebouwd. Het geeft professionals in het veld van maintenance management de informatie die ze nodig hebben om beter inzicht te krijgen in dit onderwerp door de uitdagingen die overwonnen moeten worden en de nieuwe technologieën om ze te ondersteunen uit te lichten.”

“Door de ontwrichting veroorzaakt door de pandemie, globale toeleveringsproblemen en materiaaltekorten, de dreigende vaardigheidskloof en de omhoogschietende energiekosten, hebben asset eigenaren hun handen vol. Dit rapport gaat in op de nieuwste inzichten om maintenance management- en asset management professionals te inspireren hun uitdagingen te gebruiken om positieve verandering teweeg te brengen. Het is duidelijk dat datagedreven besluitvorming, optimale samenwerking tussen teams en slim gebruik van technologie zowel nu als in de toekomst cruciaal zijn,” concludeert Noordermeer.

De editie van Ultimo’s informatieve EAM Trendrapport van 2022 kan nu gedownload worden via Enterprise Asset Management Trendrapport | Ultimo EAM software

Wij staan voor u klaar
Lubert Gerrits Sales Director Nederland
lubert.gerrits@ultimo.com
+31 341 42 37 37